Các địa chỉ cần liên hệ

10/06/2016 14:50 Số lượt xem: 3398

  

 

DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

CƠ QUAN VĂN PHÒNG SỞ VÀ LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Số ĐT đường dây nóng của Sở GTVT:

Giám đốc Sở:  02223 822 415 ; 0913259451

Hành chính:     02223 822 416;

Số điện thoại đường dây nóng các đơn vị:

Bến xe Bắc Ninh:                               02223 821 394;

Công ty CP vận tải HK:                     02223 852 497;

Trung tâm đăng kiểm PTGTVT:        02223 824 786.

 

Stt

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

cơ quan

Điện thoại di động cá nhân

Lãnh đạo Sở

 

 

 

1

Lê Ngọc Tuyển

Giám đốc Sở

0222 3822415

0913259451

2

Nguyễn Văn Hiệp

Phó Giám đốc Sở

0222 3508036

0913544370

3

Ngô Lương Pha

Phó Giám đốc Sở

0222 3850439

0943929663 0912161366

4

Nguyễn Minh Hiếu

Phó Giám đốc Sở

0222 3500777

0913544394 0966168666

Văn phòng Sở

 

 

 

 

Tống Ngọc Đông

Chánh Văn phòng

0222 3852469 

0913975158

 

Trình Duy Tuấn

Phó Chánh VP

 

0988090722

 

Đỗ Thanh Sơn

Chuyên viên

 

0911119444

 

Đỗ Tuấn Dũng

Chuyên viên

 

0986419991

 

Nguyễn Hữu Đại

Nhân viên bảo vệ

 

0982837122

 

Vương Hữu Thinh

Nhân viên bảo vệ

 

0984759398

Phòng Kế hoạch – Tài chính

 

 

Nguyễn Hữu Tuấn

Trưởng phòng

0241 3823651

0912905578

 

Dương Thị Thuý

Chuyên viên

 

0978198688

Phòng An toàn giao thông

 

 

 

 

Nguyễn Kim Toản

Trưởng phòng

0223 852432

0912860999

 

Dương Đình Hải

P. Trưởng phòng

 

0914816999

 

Bạch Minh Cường

Chuyên viên

 

0913996368

Phòng QLCLCTGT

 

 

 

 

Nguyễn Anh Đức

Trưởng phòng

0222 3508368

0986234866

 

Trần Mạnh Cường

P. Trưởng phòng

 

0979705387

 

Trần Đức Dũng

Chuyên viên

 

0982863999

 

Kim Trung Kiên

Chuyên viên

 

0977213213

 

Lê Xuân Lộc

Chuyên viên

 

0949301109

Phòng QLKCHTGT

 

 

 

 

Nguyên Quốc Ân

Trưởng phòng

0241 3823652

0912026470

 

Lê Ngọc Dũng

Phó trưởng phòng

 

0962280886

 

Nguyễn Đức Thuận

Chuyên viên

 

0919120284

Phòng QLVTPT & NL

 

 

 

 

Ngô Đức Thành

Trưởng phòng

0222 3822734

0912394918

 

Nguyễn Văn Thăng

Phó trưởng phòng

 

0945382566

 

Nghiêm Đình Học

Chuyên viên

 

0918686356

 

Vương Thị Hồng Thanh

Phó trưởng phòng

 

0949868805

 

Lê Văn Trường

Chuyên viên

 

0904345989

 

Lê Ngọc Đạm

Chuyên viên

 

0982845786

 

Nguyễn Hữu Vượng

Chuyên viên

 

0912127979

Thanh tra Sở

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thanh

Chánh Thanh tra

 

0917869269

 

Nguyễn Khắc Nam

Phó Chánh Thanh tra

 

0904222282

 

Nguyễn Hữu Long

Phó Chánh Thanh tra

 

0987165666

 

Nguyễn Thanh Sơn

Đội trưởng

 

0904000818

 

Cáp Trọng Hợi

Thanh tra viên

 

0913259922

 

Phạm Thống Nhất

Cán bộ

 

0903404269

 

Nguyễn Việt Phương

Đội trưởng

 

0912833938

 

Nguyễn Đức Tám

Đội trưởng

 

0915958027

 

Nguyễn Văn Công

Đội phó

 

0915556559

 

Nguyễn Bá Công

Đội trưởng

 

0912966948

 

Nguyễn Văn Minh

Đội trưởng

 

0915554388

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT

 

 

Phạm Thanh Phương

Giám đốc Trung tâm

0241 3824876

0913260965

 

Nguyễn Quốc Đại

Phó Giám đốc Trung tâm

 

0886242655

 

Nguyễn Thành Sơn

Phó Giám đốc Trung tâm

 

0982341515

Trung tâm đào tạo lái xe

 

 

Nguyễn Minh Tiến

Giám đốc

0222 3851959

0912225937

 

Trương Khắc Hiển

Phó Giám đốc 

0222 3852979

0913429338

Ban Quản lý dự án - XDGT

 

 

Vũ Tử Trọng

Giám đốc

0222 3500306

0913053486

 

Phạm Văn Minh

Phó Giám đốc

0222 3508188

0912366987

 

Nguyễn Hữu Quang

Phó Giám đốc

 

0949230888

Ban QL các Bến xe khách

 

 

Nguyễn Thế Nhân

Giám đốc

 

0985107858

Công ty xe khách Bắc Ninh

 

 

Hán Văn Ngọc

Phó Giám đốc Công ty

 

0936740110

Công ty CP Tư vấn ĐTXDGT

 

 

Trần Văn Chiến

Giám đốc Công ty

 

0973228866

Ban ATGT Tỉnh

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Phương

Chánh Văn phòng 

 

0912347726

Công đoàn ngành

 

 

 

 

Dương thị Lộc

Phó chủ tịch

 

0945965728