Các địa chỉ cần liên hệ

10/06/2016 14:50 Số lượt xem: 2976

  

 

DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

CƠ QUAN VĂN PHÒNG SỞ VÀ LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Số ĐT đường dây nóng của Sở GTVT:

Giám đốc Sở:  02413 822 415 ; 0913259451

Hành chính:     02413 822 416;

Số điện thoại đường dây nóng các đơn vị:

Bến xe Bắc Ninh:                               02413 821 394;

Công ty CP vận tải HK:                     02413 852 497;

Công ty TNHHMTV QL&XDGT:    02413 820 105;

Trung tâm đăng kiểm PTGTVT:        02413 824 786.

 

Stt

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

cơ quan

Điện thoại di động cá nhân

Lãnh đạo Sở

 

 

 

1

Lê Ngọc Tuyển

Giám đốc Sở

0241 3822415

0913259451

2

Nguyễn Văn Hiệp

Phó Giám đốc Sở

0241 3508036

0913544370

3

Ngô Lương Pha

Phó Giám đốc Sở

0241 3850439

0943929663 0912161366

4

Nguyễn Minh Hiếu

Phó Giám đốc Sở

0242 3500777

0913544394 0966168666

Văn phòng Sở

 

 

 

         
 

Ngô Đức Thành

Chánh Văn phòng

0241 3852469 

0912394918

 

Nguyễn Hữu Long

Chuyên viên

 

0987165666

 

Trình Duy Tuấn

Chuyên viên

 

0988090722

 

Nguỵ Phan Định

Lái xe cơ quan

 

0913260180

         
 

Nguyễn Hữu Đại

Nhân viên bảo vệ

 

0982837122

 

Vương Hữu Thinh

Nhân viên bảo vệ

 

0984759398

 

Hoàng Tuấn Dương

Lái xe cơ quan

 

01234468262

 

Vương Thị Mến

Nhân viên Văn thư – Lưu trữ

 

0905508950

 

Trịnh Thị Vân Anh

Cán bộ Một Cửa

 

0912842469

 

Nguyễn Hải Trường

Cán bộ Một Cửa

 

0988621986

Phòng Kế hoạch – Tài chính

 

 

Nguyễn Hữu Tuấn

Trưởng phòng

0241 3823651

0912905578

 

 

 

 

 

 

Dương Thị Thuý

Chuyên viên

 

0978198688

 

Ngô Thị Thanh Thu

Nhân viên hợp đồng

 

0986489155

Phòng QLVT - ATGT

 

 

 

 

Trần Mạnh Hòa

Trưởng phòng

0241 3852432

0913358324

 

Dương Đình Hải

Phó Phòng

 

0914816999

 

Đỗ Tuấn Dũng

Chuyên viên

 

0986419991

         

 

Quách Văn Thắng

Viên chức biệt phái

 

0975056233

Phòng QLĐT xây dựng

 

 

 

 

Nguyễn Anh Đức

Phó trưởng phòng

0241 3508368

0986234866

 

Nguyễn Văn Hải

Viên chức trưng tập

 

0985288826

 

Trần Mạnh Cường

Phó phòng

 

0979705387

 

Kim Trung Kiên

Chuyên viên

 

0977213213

Phòng QLKCHTGT

 

 

 

 

Nguyên Quốc Ân

Trưởng phòng

0241 3823652

0912026470

 

Nguyễn Khắc Nam

Phó trưởng phòng

 

0904222282

 

Nguyễn Đức Thuận

Chuyên viên

 

0919120284

 

Bạch Minh Cường

Chuyên viên

 

0913996368

 

Lê Ngọc Dũng

Chuyên viên

 

0975313411

Phòng QLPT & NL

 

 

 

 

Tống Ngọc Đông

Trưởng phòng

0241 3822734

0913975158

 

Nguyễn Văn Thăng

Phó trưởng phòng

 

0982827604

 

Nghiêm Đình Học

Chuyên viên

 

0904366696

 

Vương Thị Hồng Thanh

Chuyên viên

 

0949868805

 

Lê Văn Trường

Chuyên viên

 

0904345989

 

Đô thanh  Sơn

Chuyên viên

 

0945898981

         

 

Nguyễn Văn Bằng

Viên chức trưng tập

 

0982331151

 

Dương Thị Nhung

Viên chức trưng tập

 

0915064345

 

Nguyễn Hữu Vượng

Chuyên viên

 

0912127979

Thanh tra Sở

 

 

 

 

Chu Quang Định

Chánh thanh tra Sở

0241 3826745

0913326178

 

Nguyễn Văn Thanh

Phó Chánh Thanh tra

 

0917869269

 

Nguyễn Tiến Dũng

Thanh tra viên

 

0917511811

 

Biện Xuân Số

Phó Chánh Thanh tra

 

0913390880

 

Nguyễn Thanh Sơn

Thanh tra viên

 

0909000818

 

Cáp Trọng Hợi

Thanh tra viên

 

0913259922

 

Phạm Thống Nhất

Thanh tra viên

 

0903404269

 

Nguyễn Việt Phương

Thanh tra viên

 

0912833938

 

Nguyễn Đức Tám

Thanh tra viên

 

0915958027

 

Nguyễn Văn Công

Thanh tra viên

 

0915556559

 

Nguyễn Bá Công

Thanh tra viên

 

0912966948

 

Nguyễn Văn Minh

Thanh tra viên

 

0915554388

 

Nguyễn Hoàng Định

Viên chức trưng tập

 

0985346463

 

Bùi Văn Chung

Viên chức trưng tập

 

0979885512

 

Ngô Đắc Lực

Lái xe công vụ

 

0986600051

 

Lê Ngọc Diện

Lái xe công vụ

 

0964391994

 

Trần Mạnh Dũng

Nhân viên hợp đồng

 

0973738916

TT đăng kiểm phương tiện

 

 

Phạm Thanh Phương

Giám đốc Trung tâm

0241 3824876

0913260965

 

 

Phó Giám đốc Trung tâm

 

 

 

Nguyễn Thành Sơn

Phó Giám đốc Trung tâm

 

0982341515

Trung tâm đào tạo lái xe

 

 

Nguyễn Ngọc Tráng

Phụ trách Trung tâm

0241 3851959

0913259654

 

Trương Khắc Hiển

Phó Giám đốc Trung tâm

0241 3852979

 

Ban Quản lý dự án - XDGT

 

 

 

     

 

Vũ Tử Trọng

Phụ trách Ban

0241 3500306

0913053486

 

Phạm Văn Minh

Phó Giám đốc Ban

0241 3508188

0912366987

 

Phạm Thị Thủy

Kế toán trưởng

 

0982044686

 

Ban QL các Bến xe khách

 

 

Trần Ngọc Bảo

Giám đốc Ban

02413821394

0904208667

 

Nguyễn Thế Nhân

Phó Giám đốc Ban

 

0985107858

Công ty TNHH 1TV QLXDGT

 

 

Tô Đình Hải

Giám đốc Công ty

02413820106

0913358093

 

Nguyễn Văn Tháo

Phó Giám đốc Công ty

02413823305

0912181577

 

Nghiêm Đình Đức

Phó Giám đốc Công ty

02413818138

0982232788

Công ty xe khách Bắc Ninh

 

 

Nguyễn Văn Mùi

Giám đốc Công ty

0241 3823560

0915044103

 

Hán Văn Ngọc

Phó Giám đốc Công ty

 

0936740110

Công ty CP tư vấn ĐTXDGT

 

 

Trần Văn Chiến

Giám đốc Công ty

 

0973228866

 

 

Phó Giám đốc Công ty

 

 

Ban ATGT Tỉnh

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thái

Chánh Văn phòng Ban

0241 3827352

0912200652

 

Nguyễn Thanh Phương

Phó Chánh Văn phòng Ban

 

0912347726

Công đoàn ngành

 

 

 

 

Dương thị Lộc

Phó chủ tịch

 

0945965728