Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Đảng bộ Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

24/05/2020 16:40 Số lượt xem: 282

Ngày 22/5/2020, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh (GTVT) đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Đình Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh, các đồng chí trong Tổ công tác của Đảng ủy Khối; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Văn Phòng Đảng ủy Khối theo dõi Đảng bộ Sở; các phóng viên Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh Bắc Ninh đã về dự, đưa tin Đại hội; cùng toàn thể 142 đảng viên của 12 Chi bộ trực thuộc đã có mặt đông đủ.

Đ/c Lê Ngọc Tuyển, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Lê Ngọc Tuyển, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã lên đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Bài diễn văn đã chỉ rõ “Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở GTVT Bắc Ninh được tổ chức đúng vào thời điểm đất nước ta đã trải qua hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 75 năm thành lập ngành giao thông vận tải. Đây cũng là thời điểm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh vui mừng, phấn khởi trước những kết quả to lớn sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tỉnh Bắc Ninh chúng ta là một trong những tỉnh có nền kinh tế đứng vào tốp đầu của cả nước. Đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao. Hệ thống hạ tầng giao thông vận tải của tỉnh đã và đang được hoàn thiện đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong hiện tại và những năm tiếp theo”… “Sự phát triển của ngành giao thông vận tải Bắc Ninh trong thời gian tới đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới, nhưng cũng đang phải đối mặt với không ít thách thức. Thành công của Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển giao thông vận tải của tỉnh từ nay đến năm 2025 và tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo. Vì vậy, đề nghị các đồng chí Đại biểu Đại hội hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, chủ động, sáng tạo trong thảo luận; công tâm, sáng suốt trong bầu cử; gương mẫu, kỷ luật trong chấp hành Nội quy, Quy chế của Đại hội, hoàn thành chương trình của Đại hội đã đề ra để góp phần vào sự thành công của Đại hội”…

Đ/c Đỗ Đình Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh phát biểu

Tiếp đó, đồng chí Ngô Lương Pha, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đã thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội lên trình bày Báo cáo chính trị tóm tắt của BCH Đảng bộ Sở khoá VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội. Bản báo cáo đã tập trung phân tích cụ thể kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trên tất cả các lĩnh vực như: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng – an ninh; lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên; ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; lãnh đạo các đoàn thể chính trị, xã hội; … Tất cả đã được phân tích với các chỉ tiêu và con số cụ thể để từ đó chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém cần khắc phục.

Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, nhiều công trình trọng điểm đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng đảm bảo đúng tiến độ thời gian như: Dự án Cầu Bình Than; Dự án đường tỉnh 280 đoạn Đông Bình – Thứa KCN Lâm Bình; Dự án đường tỉnh 280 đoạn An Quang – Đông Bình; Dự án xây dựng nút giao khác mức giữa QL18 với KCN Yên Phong, Dự án xây dựng đường ĐT.276 đoạn thị trấn Chờ, huyện Yên Phong – Thị trấn Lim, huyện Tiên Du... và nhiều công trình đang được triển khai. Giá trị thực hiện đạt 4.500 tỷ đồng; Giải ngân nguồn vốn là: 3.830.556.150.300 đồng. So với nhiệm kỳ 2010 - 2015 giá trị giải ngân tăng 148%.

Công tác Quản lý đầu tư, việc chuẩn bị đầu tư và giám sát triển khai thi công các dự án được thực hiện chặt chẽ theo quy định, đã thẩm định, phê duyệt thiết kế cơ sở thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán nhiều công trình xây dựng cơ bản đảm bảo theo quy định hiện hành. Phối hợp với Nhà đầu tư và các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện tốt các dự án BOT (dự án QL38 mới, đường gom QL1A). Tham mưu cho tỉnh phát huy tối đa các nguồn lực trong xã hội để triển khai các dự án BT phục vụ phát triển kinh tế xã hội của các địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 ước đạt giá trị xây lắp đạt khoảng 1.302,5/2.227tỷ đồng.

Lĩnh vực quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Ưu tiên phát triển hệ thống giao thông đường bộ. Quản lý, khai thác, kết nối hệ thống giao thông đường bộ địa phương (đường tỉnh, đường đô thị, đường chuyên dùng, đường huyện, đường xã…) với các Quốc lộ chạy qua địa bàn như: QL1A, QL18, QL38, QL17… tạo nên hệ thống giao thông đường bộ hiện đại phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung mọi nguồn lực cho phát triển hệ thống đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng theo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Ninh, tạo điều kiện giao thương thuận lợi nhằm phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trên toàn tỉnh.

Công tác an toàn giao thông. được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, đã xây dựng nhiều giải pháp nhằm kiểm soát, kiềm chế tai nạn giao thông, do thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh năm sau so với năm trước và so với cả nhiệm kỳ liền kề đã giảm ở tất cả ba tiêu chí: Số vụ, số người chết và số người bị thương, đây là một phần kết quả quan trọng của ngành, đóng góp không nhỏ vào kết quả chung của toàn tỉnh về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông. Công tác đảm bảo Trật tự ATGT trong nhiệm kỳ qua so với cùng kỳ: Số vụ tai nạn giao thông 611/826 vụ, giảm 215 vụ = 26,03%; Số người chết 456/640 người, giảm 184 người = 28,75%; Số người bị thương 236/470 người, giảm 234 người = 49,79%. Tai nạn giao thông đường sắt 02 vụ (chết 01 người, bị thường 01 người; tai nạn đường thủy nội địa 01 vụ, làm chết 01 người).

Đ/c Ngô Lương Pha, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở 

Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020

Bên cạnh đó, báo cáo còn chỉ rõ những kết quả nổi bật trong công tác quản lý tài chính, hoạt động của các bến xe khách, công tác quản lý vận tải, đặc biệt, Đảng ủy đã chỉ đạo công tác cải cách hành chính, quyết tâm đổi mới, là một trong những đơn vị đi đầu trong tỉnh về thưc hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính.

Kết quả về nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên cũng đạt được nhiều thành tích. Sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ nền nếp, sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, cấp ủy mang tính toàn diện hơn. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết TW4 và các quy định nêu gương đạt kết quả tốt. Công tác tổ chức và cán bộ có nhiều chuyển tích cực, nhất là việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong các cơ quan, đơn vị dần đi vào chiều sâu và nâng cao hiệu quả hoạt động….

Đ/c Nguyễn Văn Hiệp, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở điều hành công tác bầu cử

Đại hội đã tập trung thảo luận báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2020, đánh giá, kiểm điểm toàn diện những kết quả đạt được; phân tích làm rõ những hạn chế, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông vận tải lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Qua đó xác định đúng đắn mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của Đảng bộ Sở Giao thông vận tải trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, thông qua, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đ/c Nguyễn Minh Hiếu, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở

Thông qua chương trình hành động của Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong không khí dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã tiếp nhận 13 bài tham luận với nhiều nội dung được các đại biểu tập trung trí tuệ đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết góp phần hoàn thiện báo cáo Chính trị, đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ sát hợp với tình hình thực tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Đình Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ Sở Giao thông vận tải đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, khẳng định vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ đã phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu Đại hội Đảng bộ Sở GTVT khoá VI đề ra, tạo bước phát triển mới về cơ sở hạ tầng giao thông, qua đó góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; đồng thời Đồng chí cũng gợi mở thêm một số nội dung để Đại hội nghiên cứu, thảo luận và tập trung lãnh đạo thực hiện trong nhiệm kỳ tới nhằm tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

Đại diện Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh cùng lãnh đạo Sở tặng hoa chúc mừng

03 đồng chí Ủy viên BCH Khóa VI không tham gia tái cử khóa mới

Đại hội đã bầu 13 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, năng lực tham gia BCH Đảng bộ Sở khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 04 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh lần thứ IX; lấy phiếu tín nhiệm Bí thư Đảng ủy khóa VII.

Ban Chấp hành Đảng ủy Khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Trước khi bế mạc Đại hội, đồng chí Tống Ngọc Đông thay mặt cho Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VII đã phát động chương trình thi đua chào mừng thành công của Đại hội. Phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giao thông vận tải khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ phát huy truyền thống đoàn kết của ngành những năm qua, tích cực tham ra các phong trào thi đua lập thành tích bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2020 -2025 đã đề ra./.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

ĐTS
Nguồn: Đảng ủy Sở

Thời tiết ngày 13/07/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3915

Đã truy cập : 43712445