Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Đánh giá giám sát Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Ninh

26/05/2017 14:53 Số lượt xem: 898

ISO 9001:2008 là một tiêu chuẩn quy định chuẩn mực cho một hệ thống quản lý khoa học, chặc chẽ đã được quốc tế công nhận; khi áp dụng ISO giúp các tổ chức, đơn vị cải thiện uy tín, nâng cao trách nhiệm của mỗi nhân viên, giảm thiểu sai sót đáp ứng mong đợi của khách hàng

        Trong 02 ngày 24 và 25/5, Trung tâm đăng kiểm phương tiện GTVT Bắc Ninh phối hợp với các chuyên gia của Trung tâm chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn Cục Đăng kiểm Việt Nam đã thực hiện công tác đánh giá giám sát Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 năm 2017. Đây là lần đánh giá giám sát định kỳ hàng năm chuẩn bị tiền đề trước khi chuyển sang phiên bản mới - ISO 9001:2015.

Lãnh đạo Trung tâm họp với đoàn đánh giá ISO 9001 : 2008

        Trải qua 10 năm thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO trong lĩnh vực kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường bộ, Trung tâm đã thu được kết quả khả quan đó là rút ngắn thời gian kiểm định, hạn chế những lỗi sai sót, tạo ra được sản phẩm đảm bảo an toàn về kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi tham giao giao thông. Đồng thời giúp việc quản lý được chặt chẽ, khoa học, tăng cường trách nhiệm, ý thức, tinh thần, thái độ phục vụ khách hàng của đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ  trong đơn vị, chuẩn hóa các quy trình hoạt động, loại bỏ các thủ tục không cần thiết, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng. Với những giải pháp đồng bộ và hiệu quả trong công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, Trung tâm đăng kiểm phương tiện GTVT Bắc Ninh ngày càng duy trì bước phát triển toàn diện, khẳng định được uy tín, vị thế, từng bước tạo dựng được những dấu ấn tốt đẹp trong lòng đông đảo khách hàng.

Thực hiện kiểm định theo quy trình ISO 9001:2008

        Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, chặt chẽ các chuyên gia của Trung tâm chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn đã đưa ra các kết luận đối với Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Trung tâm. Theo ghi nhận của các chuyên gia đánh giá, Trung tâm đăng kiểm đã duy trì và đảm bảo tốt các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào các hoạt động nội bộ, đồng thời các chuyên gia cũng đóng góp một số ý kiến về công tác quản lý thiết bị, công tác thực hiện mục tiêu của các Phòng, Ban … nhăm nâng cao hơn nữa các dịch vụ của đơn vị trước khi chuyển sang áp dụng phiên bản ISO 9001:2015./. 

 

Nguồn: Trung tâm Đăng kiểm PTGTVT Bắc Ninh

Thời tiết ngày 23/07/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1301

Đã truy cập : 42946064