Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Đẩy nhanh tiến độ thi công đường ĐT.276 mới, đoạn từ nút giao đường Nội Duệ - Tri Phương đến đường dẫn phía Bắc Cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành

29/12/2020 16:22 Số lượt xem: 293

Dự án Đầu tư xây dựng ĐT.276 mới, đoạn từ nút giao với đường Nội Duệ -Tri Phương đến đường dẫn phía Bắc cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, có chiều dài L=3.056,23m.

Hình ảnh tại công trường thi công

+ Điểm đầu của dự án: Km0+00 tại nút giao với đường Nội Duệ - Tri Phương.

+ Điểm cuối của dự án đấu nối với điểm đầu đường dẫn phía Bắc cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành đang thi công.

Đọan tuyến đầu tư xây dựng theo theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (TCVN 4054-2005), vận tốc thiết kế 80km/h. Xây dựng đồng bộ nền, móng đường, mặt đường cao cấp Al, cường độ mặt đường Ey/c >155 Mpa, hệ thống thoát nước, vỉa hè (đoạn qua khu dân cư, bên phải tuyến), hệ thống chiếu sáng, hào tuynel kỹ thuật tại các nút giao, hệ thống ATGT, mặt cắt ngang đường rộng Bn=12m, trong đó:

+ Mặt đường rộng: Bm= 10,5m.

+ Lề đường trái rộng: Blề trái =1m.

+ Lề đường phải rộng: Blề phải =0,5m.

Riêng đoạn tuyến đi qua khu dân cư từ Km2+800 đến cuối tuyến xây dựng theo tiêu chuẩn đường đô thị TCXDVN 104:2007, mặt cắt rộng Bn=14,5m, trong đó:

+ Mặt đường rộng: Bm= 10,5m.

+ Lề đường trái rộng: Blề trái =1m.

+ Vỉa hè phải rộng: Bhè phải = 3m.

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018-2020.

Nhà thầu thi công là liên danh Công ty cổ phần xây dựng Vạn Xuân và Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Hải Dương; Thời gian thi công là 510 ngày.

Ngày 29/7/2020, Hội đồng GPMB bàn giao mặt bằng (đợt 1 và đợt 2) đoạn từ Km0+00 đến Km0+750,20 cho Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Hải Dương đến nay đơn vị thi công đã thi xong lớp cấp phối đá dăm lớp dưới và hệ thống thoát nước của đoạn tuyến phần có mặt bằng.

Hình ảnh tại công trường thi công

Ngày 09/12/2020, Hội đồng GPMB bàn giao mặt bằng (đợt 3) đoạn từ Km2+304,85 đến Km2+798,16 cho Công ty cổ phần xây dựng Vạn Xuân để thi công đoạn tuyến.

Ngay sau khi có mặt bằng đoạn tuyến, Công ty cổ phần xây dựng Vạn Xuân tiến hành tổ chức bộ máy công trường và thi công hành thi công đảm bảo tiến độ thi công theo qui định của hợp đồng.

Trong thời gian tới Chủ đầu tư sẽ phối hợp với Hội đồng GPMB dự án bàn giao phần mặt bằng còn lại cho nhà thầu thi công và thực hiện các thủ tục pháp lý khác của dự án.

Để công trình hoàn thành đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, giao thông và vệ sinh môi trường, Ban QLDA XDGT yêu cầu: Các nhà thầu tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị máy móc thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quá trình triển khai dự án; thi công đảm bảo an toàn, chất lượng và hoàn thành đảm bảo tiến độ dự án./.

 

Nguyễn Hoàng Nam
Nguồn: Ban Quản lý dự án XDGT

Thời tiết ngày 28/02/2021

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6989

Đã truy cập : 45199973