Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Bàn Giao Mặt Bằng Công Trình ĐTXD Đường Dẫn Phía Bắc Từ TL276 Đến Cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành

11/07/2017 10:32 Số lượt xem: 617

Thực hiện quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND Huyện Tiên Du về việc thu hồi đất để đầu tư xây dựng đường dẫn phía Bắc từ TL276 đến cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành, huyện Tiên Du.

Hình ảnh mặt bằng thi công tại hiện trường

Trong 2 ngày 8/6/2017 và 9/6/2017 Ban QLDA XDGT Bắc Ninh kết hợp với Hội đồng GPMB huyện Tiên Du và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho thôn Thượng xã Cảnh Hưng và thôn Ngô Xá xã Phật Tích huyện Tiên Du. Đến thời điểm hiện tại hầu hết các hộ dân đều nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Tại thôn Thượng xã Cảnh Hưng đạt 90% (còn 5 hộ chưa nhận tiền đền bù). Tại thôn Ngô Xá xã Phật Tích đạt 95% (còn 2 hộ chưa nhận tiền đền bù)

Ngày 16/6/2017 Ban QLDA XDGT Bắc Ninh kết hợp Hội đồng GPMB tiến hành họp bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công và yêu cầu đơn vị thi công ngay sau khi nhận được mặt bằng phải tập trung nhân lực và máy móc tiến hành thi công ngay, đảm bảo tiến độ của công trình. Còn về một số hộ chưa nhận tiền đền bù,  Ban QLDA hy vọng rằng với sự vào cuộc của chính quyền địa phương và sự ủng hộ của nhân dân trên địa bàn, công tác bồi thường GPMB sớm hoàn thành, góp phần để dự án hoàn thành đúng tiến độ.

 

Phan Đăng Hùng
Nguồn: Ban QLDA – XDGT Bắc Ninh

Thời tiết ngày 23/07/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1276

Đã truy cập : 42946038