Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Bàn giao mặt bằng thi công công trình xây dựng cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành

18/06/2018 09:42 Số lượt xem: 289

Thực hiện Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND Tiên Du về việc phê duyệt phương án bồi thường, thu hồi đất để thực hiện dự án XD cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành (Cầu vượt sông Đuồng nối hai huyện Tiên Du - Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) và văn bản số 81/UBND-TNMT ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện dự án xây dựng công trình tạm phục vụ thi công trong thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Phật Tích - Đại Đông Thành; Văn bản số 750/UBND-TNMT ngày 21/3/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thuê đất nông nghiệp của các hộ gia đình cá nhân phục vụ thi công xây dựng cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành (cầu vượt sông Đuống nối hai huyện Tiên Du - Thuận Thành, huyện Thuận Thành).

Ảnh họp bàn giao mặt bằng thi công

Ban QLDA XDGT Bắc Ninh kết hợp với Hội đồng BT, HT, TĐC huyện Tiên Du, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Bắc Ninh, UBND xã Cảnh Hưng và lãnh đạo Thôn Rền Tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và kinh phí thuê đất của các hộ gia đình, cụ thể:

- Đối với công trình chính: Tổng số hộ dân có đất bị thu hồi là 192 hộ; Kính phí bồi thường, hỗ trợ là 11.924.597.000 đồng.

- Đối với công trình phụ trợ: Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 135 hộ; kinh phí thuê đất là 3.182.531.500 đồng.

Đến ngày  30/5/2018, tất cả các hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tiền thuê đất, đồng thời đồng ý giao đất cho Chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành công tác bồi thường ngày 4/6/2018, Hội đồng Bồi thường GPMB huyện Tiên Du và UBND xã Cảnh Hưng tổ chức bàn giao mặt bằng thi công phần công trình chính và mặt bằng công trình phụ trợ phục vụ thi công cho Ban QLDA và các nhà thầu thi công xây dựng.

Trên cơ sở mặt bằng được bàn giao, Ban QLDA yêu cầu các đơn vị thi công hoàn thiện thủ tục với UBND xã Cảnh Hưng để tiến hành thi công các công trình phụ trợ phục vụ thi công, đồng thời triển khai lập biện pháp thi công chi tiết từng hạng mục nhằm đảm bảo tiến độ thi công của dự án ./.

Nguyễn Văn Minh
Nguồn: Ban Quản lý dự án XDGT Bắc Ninh

Thời tiết ngày 23/09/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1870

Đã truy cập : 42980604