Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Ban QLDA XDGT Bắc Ninh thông báo mời thầu các gói thầu tư vấn thuộc dự án đầu tư xây dựng Cầu Phật tích – Đại Đồng Thành.

11/07/2017 10:58 Số lượt xem: 961

Thực hiện kế hoạch số 1932/UBND-XDCB ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu tư vấn – Dự án đầu tư xây dựng Cầu Phật tích – Đại Đồng Thành (Cầu vượt sông đuống nối hai huyện Tiên Du – Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh). Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh đã tiến hành đăng thông báo mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và gửi thư mời thầu các gói thầu tư vấn cụ thể, gồm:

1. Gói thầu số 1 (Khảo sát để lập thiết kế kỹ thuật). Thời gian phát hành hồ sơ từ 14 giờ 50 phút ngày 23/6/2017 đến trước 15 giờ 00 phút ngày 15/7/2017.

2. Gói thầu số 2 (Lập thiết kế kỹ thuật). Thời gian phát hành hồ 8 giờ 00 phút ngày 05 tháng 7 năm 2017 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 12 tháng 7 năm 2017.

3. Gói thầu số 3 (Thẩm tra thiết kế kỹ thuật và dự toán thiết kế kỹ thuật). Thời gian phát hành hồ sơ từ 14 giờ 00 phút ngày 29/6/2017 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 15/7/2017.

Thời gian, địa điểm mở HSDT:

1. Thời gian mở thầu gói thầu số 1 vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 7 năm 2017.

2. Thời gian mở thầu gói thầu số 2 vào lúc 9giờ 30 phút, ngày 12  tháng  7 năm 2017.

3. Thời gian mở thầu gói thầu số 3 vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 7 năm 2017.

Địa điểm mở HSDT tại Phòng họp - Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh - Số 16 đường Nguyên Phi Ỷ Lan, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh./.

 

Nguồn: Ban QLDA XDGT Bắc Ninh

Thời tiết ngày 20/06/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1704

Đã truy cập : 42938803