Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Ban QLDA XDGT phát hành E-HSMT gói thầu thi công di chuyển đường điện phục vụ GPMB, dự án ĐTXD cải tạo, nâng cấp ĐT.284 đoạn Lãng Ngâm - Thị trấn Thứa

19/05/2020 08:30 Số lượt xem: 79

Thực hiện kế hoạch số 2163/UBND-XDCB ngày 20/06/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực một số gói thầu dự án dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp ĐT.284 đoạn Lãng Ngâm - Thị trấnThứa, huyện Gia Bình - Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh (Giai đoạn 1: đoạn từ Km2+700 đến Km10+350. Ngày 15/5/2020, Ban QLDA XDGT Bắc Ninh phát hành E-HSMT gói thầu với các nội dung chủ yếu sau:

1. Số TBMT: 20200534404-00;

2. Tên bên mời thầu: Ban QLDA XDGT Bắc Ninh;

3. Tên gói thầu: Gói thầu số 10 (Thi công di chuyển đường điện phục vụ GPMB);

4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có);

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng;

7. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

9. Hình thức nhận HSDT: Đấu thầu qua mạng;

10. Thời gian và địa điểm nhận HSDT : 17h18 ngày 15/5/2020 đến 17h30 ngày 25/5/2020 trên website: http://muasamcong.mpi.gov.vn;

11. Thời điểm và địa điểm mở thầu: 17h30 ngày 25/5/2020 trên website: http://muasamcong.mpi.gov.vn;

Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông kính mời các tổ chức có đủ năng lực tham gia dự thầu./.

 

Nguồn: Ban QLDA XDGT Bắc Ninh

Thời tiết ngày 13/07/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3556

Đã truy cập : 43712411