Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Ban Quản lý các bến xe khách Bắc Ninh

22/06/2016 08:05 Số lượt xem: 2644

GIÁM ĐỐC - TRẦN NGỌC BẢO

 

A. Nhiệm vụ:

      1. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các qui định về vận tải hành khách tại bến xe; phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan trong việc kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm tại bến xe theo qui định của pháp luật;

      2. Ký hợp đồng với các doanh nghiệp vận tải hành khách về việc tổ chức đón, trả khách theo quy định của cơ quan quản lý tuyến;

      3. Xác nhận vào "Sổ nhật trình chạy xe";

      4. Tổ chức bán vé cho khách hoặc nhận uỷ thác bán vé với các doanh nghiệp vận tải hành khách; sắp xếp cho ô tô khách ra, vào bến đón trả khách đảm bảo trật tự, an toàn, đúng thời gian quy định;

      6. Tổ chức các dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống an toàn của xe; dịch vụ trông giữ xe; dịch vụ xếp dỡ, bảo quản hàng, hành lý cho khách và các dịch vụ khác phục vụ khách, lái xe, phụ xe và nhân viên phục vụ trên xe theo quy định của pháp luật;

      7. Giữ gìn trật tự, an ninh, ngăn chặn các hành vi gây mất trật tự, mỹ quan, vệ sinh và môi trường tại bến xe; đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm tại bến xe và được yêu cầu bồi thường thiệt hại do những hành vi đó gây ra;

      8. Tổ chức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí xe ra vào bến đón trả khách và các loại phí, lệ phí của các dịch vụ do bến tổ chức, theo đúng mức qui định của Nhà nước;

      9. Thực hiện công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng, phòng chống cháy nổ trong bến xe;

      10. Thực hiện các chế độ báo cáo về tổ chức hoạt động của bến xe theo qui định của pháp luật; dồng thời chấp hành sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

      11. Quản lý cán bộ, viên chức và tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.

      12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giao thông vận tải và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

B. Danh sách nhân sự:

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ EMAIL

1

Nguyễn Thế Nhân

Giám đốc

0985.107.858

ntnhan.sgtvt@bacninh.gov.vn

Thời tiết ngày 13/07/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3331

Đã truy cập : 43712385