Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh mở thầu gói thầu số 02: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán – Dự án: Đầu tư xây dựng ĐT.285 đoạn từ Ngụ, huyện Gia Bình đi Phú Hòa, huyện Lương Tài.

27/10/2020 16:28 Số lượt xem: 136

Thực  hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 2634/UBND-XDCB ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn, đường ĐT.285 đoạn từ Ngụ, huyện Gia Bình đi Phú Hòa, huyện Lương Tài.

Ngày 27/10/2020 Ban QLDA XDGT Bắc Ninh tiến hành mở hồ sơ đề xuất tài chính của gói thầu trên theo phương thức đấu thầu qua mạng, một số thông tin về buổi mở thầu như sau:

Ban quản lý dự án sẽ tiến hành đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính của nhà thầu và tiến hành các bước tiếp theo theo quy định./.

 

Nguồn: Ban Quản lý dự án XDGT Bắc Ninh

Thời tiết ngày 29/11/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6247

Đã truy cập : 44083046