Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Ban quản lý dự án Xây dựng giao thông Bắc Ninh phát hành E-HSMT Gói thầu số 3 “Toàn bộ phần xây dựng” – Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng và nâng cấp cầu Bồ Sơn, nút giao giữa QL.38 với QL.1A, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (Lựa chọn nhà thầu qua mạng)

01/11/2019 09:18 Số lượt xem: 129

Thực hiện văn bản số 3804/UBND-XDCB ngày 23/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu – Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng và nâng cấp cầu Bồ Sơn, nút giao giữa QL.38 với QL.1A, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Ban QLDA XDGT Bắc Ninh phát hành E-HSMT gói thầu nêu trên với các nội dung chủ yếu sau:

1. Thông tin chung:

- Gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây dựng.

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng và nâng cấp cầu Bồ Sơn, nút giao giữa QL.38 với QL.1A, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

- Số TBMT: 20191080658 - 00

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 450 Ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tham dự thầu:

- Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

- Thời gian nhận E-HSDT từ: 09 giờ 45 phút ngày 31/10/2019 đến 10 giờ 00 phút ngày 20/11/2019.

- Phát hành E-HSMT: Miễn phí

- Địa điểm nhận E-HSDT: Website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

3. Mở thầu:

- Thời điểm đóng/mở thầu: 10 giờ 00 phút ngày 20/11/2019.

- Giá gói thầu: 107.940.235.000 VND (Một trăm lẻ bảy tỷ chín trăm bốn mươi triệu hai trăm ba mươi năm nghìn đồng chẵn).

- Địa điểm mở thầu: Website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

4. Số tiền bảo đảm dự thầu: 2.100.000.000 VND (Hai tỷ một trăm triệu đồng chẵn)

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh kính mời các tổ chức có đủ năng lực tham gia dự thầu.

Nguồn: Ban Quản lý dự án XDGT Bắc Ninh
Các bài viết cùng chuyên mục

Thời tiết ngày 26/05/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7597

Đã truy cập : 43676918