Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh phát hành hồ sơ mời thầu

15/05/2019 16:18 Số lượt xem: 389

Gói thầu số 01 “Tư vấn khảo sát, lập dự án” – Dự án Đầu tư xây dựng đường ĐT.285B mới đoạn nối QL17 với QL.38 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ( Giai đoạn II: Đoạn từ QL.17 đến ĐT.281 lý trình từ Km0+00 đến Km4+00 và Đoạn từ ĐT.285 đến ĐT.280 mới lý trình từ Km7+00 đến Km15+00) huyện Gia Bình; Lương Tài tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện quyết định số 304/QĐ-SGTVT ngày 06/5/2019 của Giám đốc Sở giao thông vận tải Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu số 01 “Tư vấn khảo sát, lập dự án” – Dự án Đầu tư xây dựng đường ĐT.285B mới đoạn nối QL17 với QL.38 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ( Giai đoạn II: Đoạn từ QL.17 đến ĐT.281 lý trình từ Km0+00 đến Km4+00 và Đoạn từ ĐT.285 đến ĐT.280 mới lý trình từ Km7+00 đến Km15+00) huyện Gia Bình; Lương Tài tỉnh Bắc Ninh, Quyết định số 406/QĐ-QLDA ngày 06/5/2019 của Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 01 “Tư vấn khảo sát, lập dự án” – Dự án Đầu tư xây dựng đường ĐT.285B mới đoạn nối QL17 với QL.38 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ( Giai đoạn II: Đoạn từ QL.17 đến ĐT.281 lý trình từ Km0+00 đến Km4+00 và Đoạn từ ĐT.285 đến ĐT.280 mới lý trình từ Km7+00 đến Km15+00) huyện Gia Bình; Lương Tài tỉnh Bắc Ninh. Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh tiến hành thông báo mời thầu gói thầu trên với những nội dung chủ yếu sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập dự án.

+ Số TBMT: 20190513291-00.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

+ Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

+ Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

+ Thời gian nhận HSDT từ: 08 giờ 30 phút ngày 10/5/2019 đến 08 giờ 30 phút ngày 30/5/2019.

+ Giá gói thầu: 2.563.579.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm sáu mươi ba triệu, năm trăm bảy mươi chín nghìn đồng chẵn).

+ Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00 phút ngày 30/5/2019.

+ Địa điểm phát hành HSMT: Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh - Số 16 - Nguyên Phi Ỷ Lan - Phường Suối Hoa - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh.

+ Địa điểm mở thầu: Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh - Số 16 - Nguyên Phi Ỷ Lan - Phường Suối Hoa - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh.

Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh kính mời các tổ chức có đủ năng lực tham gia dự thầu.

Nguồn: Ban Quản lý Dự án XDGT Bắc Ninh
Các bài viết cùng chuyên mục

Thời tiết ngày 13/07/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3991

Đã truy cập : 43712524