Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh phối hợp với Hội đồng GPMB Thị xã Từ Sơn chi trả tiền bồi thường GPMB cho các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án ĐTXD bổ sung cầu Đồng Xép 2, nút giao QL.1A với ĐT.287 tỉnh Bắc Ninh.

19/01/2021 16:32 Số lượt xem: 320

Dự án ĐTXD bổ sung cầu Đồng Xép 2, nút giao QL.1A với ĐT.287 tỉnh Bắc Ninh được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt tại Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 26/10/2018. Dự án này khi hoàn thành góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông trên tuyến đường tỉnh 287 theo quy hoạch được duyệt, tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện lưu thông, giảm nguy cơ mất an toàn giao thông vào giờ cao điểm trên cầu Đồng Xép 1.

Hình ảnh chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng

Để sớm có mặt bằng bàn giao cho Nhà thầu thi công xây dựng, ngay sau khi UBND Thị xã Từ Sơn phê duyệt phương án bồi thường tại Quyết định số 932/QĐ – UBND ngày 29/12/2020, Ban QLDA XDGT Bắc Ninh đã báo cáo UBND tỉnh bố trí đủ kinh phí để chi trả cho các hộ dân có đất bị thu hồi theo phương án được duyệt.

Theo quyết định phê duyệt tổng kinh phí bồi thường trả cho các hộ dân có đất bị thu hồi là 6,8 tỷ đồng thuộc phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn.

Trong ngày 14/1/2020, Ban QLDA XDGT Bắc Ninh kết hợp với Hội đồng bồi thường GPMB thị xã Từ Sơn, UBND phường Tân Hồng và chính quyền địa phương tiến hành chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân có đất bị thu hồi thực hiện dự án. Đến cuối ngày 100% các hộ dân đã đến nhận tiền bồi thường hỗ trợ.

Sau khi thực hiện chi trả tiền bồi thường, Ban QLDA XDGT Bắc Ninh sẽ đề nghị Hội đồng bồi thường GPMB thị xã Từ Sơn bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu trong thời gian sớm nhất để thi công dự án theo tiến độ.

 

Phan Đăng Hùng
Nguồn: Ban Quản lý dự án XDGT Bắc Ninh

Thời tiết ngày 28/02/2021

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7473

Đã truy cập : 45199878