Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Ban, bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng các phòng Quản lý dự án 1 và Quản lý dự án 2.

29/06/2020 12:02 Số lượt xem: 204

Chiều ngày 24/6/2020, Ban Quản lý dự án Xây dựng giao thông Bắc Ninh đã tổ chức Hội Nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Ban, bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng các phòng QLDA. Về dự Hội nghị, đại diện Sở GTVT có đồng chí Tống Ngọc Đông - Chánh văn phòng Sở, đồng chí Đỗ Thanh Sơn - chuyên viên văn phòng Sở cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức Ban Quản lý dự án XDGT.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Tống Ngọc Đông – Chánh Văn phòng Sở GTVT Bắc Ninh khẳng định việc lấy phiếu tín nhiệm, bổ nhiệm lại với các chức danh lãnh đạo Ban, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo Phòng của Ban Quản lý dự án XDGT là một việc làm quan trọng đối với công tác tổ chức ngành GTVT. Đồng chí đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức của Ban quản lý dự án XDGT Bắc Ninh sáng suốt, thể hiện quan điểm thông qua các lá phiếu tín nhiệm của mình về việc bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Ban, bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng các phòng QLDA.

Về việc lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Ban, Hội nghị đã được nghe bản tự kiểm điểm cá nhân trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua của đồng chí Vũ Tử Trọng và các đại biểu tham gia góp ý vào bản tự kiểm điểm. Hầu kết các ý kiến đều đồng tình và đánh giá cao đồng chí Vũ Tử Trọng trong công tác điều hành, lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ. Tiếp đó, đại diện Sở GTVT phát và lấy phiếu tín nhiệm của toàn thể cán bộ, viên chức Ban Quản lý Dự án XDGT Bắc Ninh đối với đồng chí Vũ Tử Trọng. Biên bản kiểm phiếu được lập và lấy làm căn cứ báo cáo lãnh đạo cấp trên để thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Đình Chung trình bày chương trình hành động của bản thân

Về việc lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng QLDA 1 đối với đồng chí Trần Đức Tài, Trưởng phòng QLDA 2 đối với đồng chí Nguyễn Đình Chung. Cả hai đồng chí đã trình bày chương trình hành động của bản thân rất cụ thể, nêu ra những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại cùng những phương hướng, cách khắc phục để giải quyết những khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng tập thể Ban QLDA hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới. Các đại biểu tham gia góp ý vào chương trình hành động của hai đồng chí và với sự nhất trí cao của tập thể Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh, cả hai đồng chí đều đạt 100% số phiếu tín nhiệm giữ chức Trưởng phòng QLDA1 đối với đồng chí Trần Đức Tài, Trưởng phòng QLDA2 đối với đồng chí Nguyễn Đình Chung.

 

Đặng Quỳnh Thư
Nguồn: Ban Quản lý dự án XDGT Bắc Ninh

Thời tiết ngày 22/01/2021

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6474

Đã truy cập : 45173989