Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Ban Quản lý dự án XDGT Bắc Ninh phối hợp với Hội đồng GPMB huyện Gia Bình chi trả tiền bồi thường GPMB cho các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp ĐT.284 đoạn Lãng Ngâm – thị trấn Thứa, huyện Gia Bình – Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Giai đoạn I: Từ Km2+700 đến Km10+350.

07/05/2020 14:11 Số lượt xem: 190

Để sớm có mặt bằng bàn giao cho Nhà thầu thi công xây dựng, sau khi UBND huyện Gia Bình phê duyệt phương án bồi thường (Giai đoạn I, phần đất nông nghiệp thuộc địa phận xã Đại Bái và xã Lãng Ngâm) tại Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 và Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của Uỷ ban nhân dân huyện Gia Bình. Ban QLDA XDGT đã báo cáo UBND tỉnh bố trí đủ kinh phí để chi trả cho các hộ dân có đất bị thu hồi theo phương án được duyệt.

Hình ảnh tại buổi đền bù

Trong hai ngày 05/05 và 06/05/2020, Ban QLDA XDGT Bắc Ninh phối hợp với Hội đồng GPMB huyện Gia Bình và địa phương tiến hành chi trả tiền bồi thường đến từng hộ dân xã Đại Bái và xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, cụ thể:

Tổng tiền đền bù theo quyết định phê duyệt (Địa phận xã Đại Bái): 9.501.651.880 đồng.

Tổng tiền đền bù theo quyết định phê duyệt (Địa phận xã Lãng Ngâm): 1.955.500.000 đồng.

Sau khi thực hiện chi trả tiền bồi thường, Ban QLDA sẽ đề nghị Hội đồng GPMB bàn giao cho Ban QLDA để triển khai thi công theo tiến độ./.

 

Nguyễn Hoàng Nam
Nguồn: Ban Quản lý dự án XDGT Bắc Ninh
Các bài viết cùng chuyên mục

Thời tiết ngày 25/09/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7492

Đã truy cập : 43748986