Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Bộ thủ tục hành chính về đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải

08/06/2017 08:04 Số lượt xem: 715

 

TT

TÊN THỦ TỤC

I

Cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới

1

Trình tự thực hiện:

- Chủ xe hoặc lái xe nộp hồ sơ tại Đơn vị đăng kiểm.

- Đơn vị đăng kiểm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ; nếu đầy đủ tiến hành kiểm định; nếu đạt cấp Giấy chứng nhận; nếu không đạt đề nghị khắc phục sửa sữa để kiểm định lại; Nếu hồ sơ không đầy đủ hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ.

2

Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh trực thuộc sở GTVT.

3

Thành phần hồ sơ:

3.1. Hồ sơ kiểm định phương tiện lần đầu:

3.1.1. Bản chính giấy đăng ký xe hoặc một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau: Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng đang cầm giữ; Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của tổ chức cho thuê tài chính; Giấy hẹn cấp giấy đăng ký xe.

3.1.2. Bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buột của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

3.1.3. Giấy tờ chứng minh nguồn gốc phương tiện, gồm một trong các giấy tờ sau: Bản sao Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trong nước; Bản sao có chứng thực quyết định tịch thu bán đấu giá của cấp có thẩm quyền đối với xe cơ giới bị tịch thu bán đấu giá; Bản sao có chứng thực quyết định thanh lý đối với xe cơ giới của lực lượng quốc phòng, công an; Bản sao có chứng thực quyết định bán xe dự trữ Quốc gia.

3.1.4. Bản chính Giấy chứng nhận chất lượng ATKT và BVMT xe cơ giới cải tạo (đối với xe cơ giới mới cải tạo).

3.1.5. Thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và địa chỉ trang WEB quản lý thiết bị giám sát hành trình đối với xe cơ giới thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình.

3.2. Hồ sơ kiểm định định kỳ:

3.2.1. Các giấy tờ nêu tại các điểm 3.1.1; 3.1.2; 3.1.4 và điểm 3.1.5 nêu trên.

3.2.2. Giấy chứng nhận, Tem kiểm định của lần kiểm tra trước; nếu mất phải xuất trình đơn trình báo mất hoặc bản cam kết kèm theo chứng minh nhân dân.

 

4

Thời hạn giải quyết:

      - Trả kết quả ngay sau khi kết thúc kiểm định.

5

Đối tượng thực hiện TTHC:

- Tổ chức, cá nhân.

6

Cơ quan thực hiện TTHC:

- Trung tâm đăng kiểm phương tiện GTVT tỉnh Bắc Ninh trực thuộc sở GTVT.

7

Kết quả thực hiện TTHC:

- Giấy chứng nhận, tem kiểm định ATKT&BVMT xe cơ giới.

8

Mức phí, lệ phí:

 - Giá dịch vụ kiểm định theo biểu phí của Thông tư số 238/2016/TT-BTC;

 - Lệ phí cấp giấy chứng nhận theo Thông tư số 199/2016/TT-BTC;

 - Phí sử dụng đường bộ theo biểu phí của Thông tư số 293/2016/TT-BTC.

9

Tên mẫu tờ khai:

 -Tờ khai thiết bị GSHT đối với những phương tiện phải lắp TBGSHT theo quy định.

 - Bản cam kết hoặc đơn trình báo mất giấy tờ đối với những phương tiện mất Giấy chứng nhận, tem kiểm định.

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Thỏa mãn các quy định tại Thông tư số 70 /2015/TT-BGTVT.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC:

  - Luật giao thông đường bộ.

  - QCVN 09:2015/BGTVT; QCVN 10:2015/BGTVT; QCVN 11:2015/BGTVT;            QCVN 12:2015/BGTVT;

  - Nghị định 95/2009/NĐ-CP.

  - Thông tư 21/2010/TT-BGTVT.

  - Thông tư số 42/2014/TT-BGTVT.

  - Thông tư số 85 /2014/TT- BGTVT.

  - Thông tư số 35 /2011/TT-BGTVT.

  - Thông tư số 238/2016/TT-BTC.

  - Thông tư số 293/2016/TT-BTC.

  - Thông tư số 199/2106/TT-BTC.

12

Thông tin hỗ trợ:

- Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh

  Địa chỉ: Số 16 Nguyên Phi Ỷ Lan, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

  Điện thoại: 0222.3822.416

II

Cấp giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ.

1

Trình tự thực hiện:

- Chủ xe hoặc lái xe nộp hồ sơ tại Đơn vị đăng kiểm

- Đơn vị đăng kiểm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ; nếu đầy đủ tiến hành kiểm định; nếu đạt cấp Giấy chứng nhận; nếu không đạt đề nghị khắc phục sửa sữa để kiểm định lại; Nếu hồ sơ không đầy đủ hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ

 

2

Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh trực thuộc sở GTVT.

3

Thành phần hồ sơ:

3.1. Bản chính Giấy đăng ký xe hoặc một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau để xuất trình:

     3.1.1. Bản sao Giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng đang giữ bản chính Giấy đăng ký xe đó.

    3.1.2. Bản sao Giấy đăng ký xe có xác nhận của cơ quan cho thuê tài chính đang giữ bản chính Giấy đăng ký xe đó.

3. 2. Bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buột còn hiệu lực.

3.3. Bản sao Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (đối với trường hợp kiểm tra lưu hành lần đầu của các xe có đăng ký lần đầu sau ngày 31/06/2014).

3.4. Giấy chứng nhận lưu hành của lần kiểm tra trước (đối với trường hợp kiểm tra lưu hành các lần tiếp theo).

4

Thời hạn giải quyết:

      - Trả kết quả ngay sau khi kết thúc kiểm định.

     

5

Đối tượng thực hiện TTHC:

      - Tổ chức, cá nhân.

6

Cơ quan thực hiện TTHC:

- Trung tâm đăng kiểm phương tiện GTVT tỉnh Bắc Ninh trực thuộc sở GTVT.

7

Kết quả thực hiện TTHC:

- Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành.

8

Mức phí, lệ phí:

 - Giá dịch vụ kiểm định theo biểu phí của Thông tư số 238/2016/TT-BTC;

 - Lệ phí cấp giấy chứng nhận theo Thông tư số 199/2016/TT-BTC;

 - Phí sử dụng đường bộ theo biểu phí của Thông tư số 293/2016/TT-BTC.

9

Tên mẫu tờ khai:

- Bản cam kết hoặc đơn trình báo mất giấy tờ đối với những phương tiện mất Giấy chứng nhận, tem lưu hành.

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Thỏa mãn các quy định tại Thông tư số 16 /2014/TT-BGTVT.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC:

  - Luật giao thông đường bộ.

  - Thông tư số 238/2016/TT-BTC.

  - Thông tư số 199/2016/TT-BTC.

  - Thông tư số 293/2016/TT-BTC.

12

Thông tin hỗ trợ:

- Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh

  Địa chỉ: Số 16 Nguyên Phi Ỷ Lan, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

  Điện thoại: 0222.3822.416

 

III

Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo.

1

Trình tự thực hiện:

- Chủ xe hoặc lái xe nộp hồ sơ tại Đơn vị đăng kiểm.

- Đơn vị đăng kiểm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ; nếu đầy đủ tiến hành kiểm định; nếu đạt cấp Giấy chứng nhận; nếu không đạt đề nghị khắc phục sửa sữa để kiểm định lại; Nếu hồ sơ không đầy đủ hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ.

2

Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh trực thuộc sở GTVT.

3

Thành phần hồ sơ:

       3.1. Văn bản đề nghị nghiệm thu cải tạo theo mẫu tại Phụ lục VII.

       3.2. Thiết kế đã được thẩm định.

       3.3. Ảnh tổng thể chụp góc 45 độ phía trước và phía sau góc đối diện của xe sau cải tạo; ảnh chụp chi tiết các hệ thống, tổng thành cải tạo.

       3.4. Biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo.

       3.5. Bảng kê các tổng thành, hệ thống thay thế mới theo mẫu tại Phụ lục VIII

3.6. Bản sao có xác nhận của cơ sở cải tạo các tài liệu thông số, tính năng kỹ thuật của xe cơ giới cải tạo và các tổng thành cải tạo, thay thế và tài liệu xác nhận nguồn gốc của các hệ thống, tổng thành, cải tạo.

3.7. Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật đối với cần cẩu, xi téc chở hàng nguy hiểm, xi téc chở khí nén, khí hóa lỏng và các thiết bị chuyên dùng theo quy định.

4

Thời hạn giải quyết:

      - Phương tiện được nghiệm thu và trả kết quả trong ngày.

     

5

Đối tượng thực hiện TTHC:

 - Tổ chức, cá nhân.

6

Cơ quan thực hiện TTHC:

 - Trung tâm đăng kiểm phương tiện GTVT tỉnh Bắc Ninh trực thuộc sở GTVT.

7

Kết quả thực hiện TTHC:

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo.

8

Mức phí, lệ phí:

 - Giá dịch vụ nghiệm thu xe cơ giới cải tạo theo Thông tư số 238/2016/TT-BTC;

 - Lệ phí cầp giấy chứng nhận thu theo Thông tư số 199/2016/TT-BTC;

9

Tên mẫu tờ khai:

- Văn bản đề nghị nghiệm thu cải tạo theo mẫu tại Phụ lục VII Thông tư 85/2014/TT-BGTVT.

- Bảng kê các tổng thành, hệ thống thay thế mới theo mẫu tại Phụ lục VIII Thông tư 85/2014/TT-BGTVT.

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Thỏa mãn các quy định tại Thông tư số 85 /2014/TT-BGTVT

11

Căn cứ pháp lý của TTHC:

  - Luật giao thông đường bộ.

  - QCVN 09:2015/BGTVT; QCVN 10:2015/BGTVT; QCVN 11:2015/BGTVT;            QCVN 12:2015/BGTVT.

  - Thông tư số 35 /2011/TT-BGTVT.

  - Thông tư số 238/2016/TT-BTC.

  - Thông tư số 199/2016/TT-BTC.

12

Thông tin hỗ trợ:

- Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh

  Địa chỉ: Số 16 Nguyên Phi Ỷ Lan, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

  Điện thoại: 0222.3822.416

 

IV

Cấp giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở người bốn bánh có gắn động cơ tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế.

1

Trình tự thực hiện:

- Chủ xe hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ tại Đơn vị đăng kiểm.

- Đơn vị đăng kiểm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ; nếu đầy đủ hẹn ngày và địa điểm kiểm tra; nếu đạt cấp Giấy chứng nhận; nếu không đạt đề nghị khắc phục sửa sữa để kiểm định lại; Nếu hồ sơ không đầy đủ hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ

 

2

Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh trực thuộc sở GTVT.

3

Thành phần hồ sơ:

3.1. Bản chính Giấy đăng ký xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau để xuất trình:

    3.1.1. Bản sao Giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng đang giữ Bản chính giấy đăng ký xe đó.

    3.1.2. Bản sao Giấy đăng ký xe có xác nhận của cơ quan cho thuê tài chính đang giữ Bản chính giấy đăng ký xe đó.

3. 2. Bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buột còn hiệu lực.

3.3. Bản sao Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (đối với trường hợp kiểm tra lưu hành lần đầu của các Xe có đăng ký lần đầu sau ngày 15/03/2015).

       3.4. Văn bản đề nghị kiểm tra của tổ chức, cá nhân theo mẫu tại phụ lục VII Thông tư 86/2014/TT-BGTVT đối với trường hợp không đưa xe được đến đơn vị đăng kiểm.

3.5. Giấy chứng nhận lưu hành của lần kiểm tra trước (đối với trường hợp kiểm tra lưu hành các lần tiếp theo).

3.6. Văn bản chấp thuận của cơ quan địa phương có thẩm quyền về khu vực cho phép Xe của tổ chức cá nhân hoạt động còn hiệu lực.

4

Thời hạn giải quyết:

      - Trả kết quả sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra.

 

5

Đối tượng thực hiện TTHC:

 - Tổ chức, cá nhân.

6

Cơ quan thực hiện TTHC:

- Trung tâm đăng kiểm phương tiện GTVT tỉnh Bắc Ninh trực thuộc sở GTVT.

7

Kết quả thực hiện TTHC:

- Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành.

8

Mức phí, lệ phí:

 - Giá dịch vụ kiểm định theo biểu phí của Thông tư số 238/2016/TT-BTC;

 - Lệ phí cấp giấy chứng nhận theo Thông tư số 199/2016/TT-BTC;

 - Phí sử dụng đường bộ theo biểu phí của Thông tư số 293/2016/TT-BTC.

9

Tên mẫu tờ khai:

- Văn bản đề nghị kiểm tra của tổ chức, cá nhân theo mẫu tại phụ lục VII Thông tư 86/2014/TT-BGTVT.

 - Bản cam kết hoặc đơn trình báo mất giấy tờ đối với những phương tiện mất Giấy chứng nhận, tem lưu hành.

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Thỏa mãn các quy định tại Thông tư số 86 /2014/TT-BGTVT

11

Căn cứ pháp lý của TTHC:

  - Luật giao thông đường bộ.

  - Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21/11/2007.

  - Nghị định 132/2008/NĐ-CP.

  - Thông tư số 238/2016/TT-BTC.

  - Thông tư số 199/2016/TT-BTC.

  - Thông tư số 293/2016/TT-BTC.

12

Thông tin hỗ trợ:

- Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh

  Địa chỉ: Số 16 Nguyên Phi Ỷ Lan, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

  Điện thoại: 0222.3822.416

V

Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cần cẩu trang bị, lắp đặt trên xe cơ giới:

1

Trình tự thực hiện:

- Chủ xe hoặc lái xe nộp hồ sơ tại Đơn vị đăng kiểm.

2

Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh trực thuộc sở GTVT.

3

Thành phần hồ sơ:

3.1. Văn bản đề nghị kiểm tra (áp dụng với trường hợp kiểm tra ngoài đơn vị đăng kiểm).

3.2. Tờ khai thông số kỹ thuật do chủ phương tiện lập đối với thiết bị (đối với kiểm tra lần đầu).

3.3. Các tài liệu liên quan đến thiết bị (nếu có): Thông số, đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất, Phiếu kết quả kiểm định, Giấy chứng nhận thử, biên bản kiểm tra, hồ sơ thiết kế; nguồn gốc của cần cẩu (đối với kiểm định lần đầu).

        3.4. Đăng ký xe ô tô.

        3.5. Giấy chứng nhận chất lượng kiểm định lần trước (đối với kiểm tra định kỳ).

4

Thời hạn giải quyết:

     - Trường hợp kiểm tra tại đơn vị: Giấy chứng nhận được cấp ngay sau khi kiểm tra đạt yêu cầu.

      - Trường hợp kiểm tra ngoài đơn vị: Giấy chứng nhận được cấp trong phạm vi 03 ngày làm việc sau khi kiểm tra đạt yêu cầu.

5

Đối tượng thực hiện TTHC:

- Tổ chức, cá nhân.

6

Cơ quan thực hiện TTHC:

- Trung tâm đăng kiểm phương tiện GTVT tỉnh Bắc Ninh trực thuộc sở GTVT.

7

Kết quả thực hiện TTHC:

- Giấy chứng chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cần cẩu trang bị, lắp đặt trên xe cơ giới.

8

Mức phí, lệ phí:

 - Giá dịch vụ kiểm định thu theo biểu phí của Thông tư số 238/2016/TT-BTC;

 - Lệ phí cầp giấy chứng nhận thu theo Thông tư số 199/2016/TT-BTC;

9

Tên mẫu tờ khai:

 -Giấy đề nghị kiểm tra theo mẫu phụ lục X thông tư 35 /2011/TT-BGTVT.

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

-Thỏa mãn các quy định tại Thông tư số 35 /2011/TT-BGTVT; Hướng dẫn 1366/ĐKVN-VAR ngày 28/06/2013.

 

11

Căn cứ pháp lý của TTHC:

  - Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21/11/2007.

  - Nghị định 132/2008/NĐ-CP.

  - Thông tư số 238/2016/TT-BTC.

  - Thông tư số 199/2016/TT-BTC.

12

Thông tin hỗ trợ:

- Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh

  Địa chỉ: Số 16 Nguyên Phi Ỷ Lan, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

  Điện thoại: 0222.3822.416

VI

Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện thủy nội địa:

1

Trình tự thực hiện:

-Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp, hoặc gửi qua bưu điện, hoặc hình thức phù hợp khác đến đơn vị đăng kiểm.

- Đơn vị đăng kiểm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ; nếu đầy đủ, hẹn ngày kiểm tra tại hiện trường và cấp Giấy chứng nhận khi đạt yêu cầu; nếu không đầy đủ đề nghị bổ sung; nếu không đạt yêu cầu sửa chữa khắc phục để kiểm tra lại.

2

Cách thức thực hiện:

 - Trực tiếp tại Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh trực thuộc sở GTVT.

3

Thành phần hồ sơ:

-Trường hợp phương tiện được đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi, hoặc đã đóng mà không có sự giám sát của đăng kiểm: Trình bản gốc Hồ sơ thiết kế đã được thẩm định.

-Trường hợp phương tiện đang khai thác: Trình bản gốc Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

4

Thời hạn giải quyết:

 - 01 ngày làm việc kể từ khi kết thúc kiểm tra phương tiện ở xa dưới 70 km

 - 02 ngày làm việc kể từ khi kết thúc kiểm tra phương tiện ở xa ≥ 70 k m.

5

Đối tượng thực hiện TTHC:

- Tổ chức hoặc cá nhân.

6

Cơ quan thực hiện TTHC:

- Trung tâm đăng kiểm phương tiện GTVT tỉnh Bắc Ninh trực thuộc sở GTVT.

7

Kết quả thực hiện TTHC:

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

8

Mức phí, lệ phí:

 - Giá dịch vụ kiểm định thu Thông tư số 237/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

 - Lệ phí cầp giấy chứng nhận thu theo Thông tư số 199/2016/TT-BTC.

9

Tên mẫu tờ khai:

 Phụ lục 05 Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015.

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

-Thông tư số 48/2015/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật giao thông đường thủy nội địa.

Thoả mãn các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn mà phương tiện áp dụng

gồm: 111/2014/NĐ-CP;  QCVN72:2013/BGTVT; QCVN24:2010/BGTVT;                 QCVN25:2015/BGTVT;  QCVN17:2011/BGTVT; QCVN84:2013/BGTVT; QCVN56:2013/BGTVT;  QCVN51:2012/BGTVT; QCVN85:2015/BGTVT; QCVN06:2013/BGTVT.

 

12

Thông tin hỗ trợ:

- Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh

  Địa chỉ: Số 16 Nguyên Phi Ỷ Lan, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

  Điện thoại: 0222.3822.416

 

 

Nguồn: Trung tâm Đăng kiểm PTGTVT

Thời tiết ngày 20/06/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1694

Đã truy cập : 42938799