Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Chi bộ Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

06/01/2020 11:30 Số lượt xem: 408

Thực hiện Kế hoạch số 99-KH/ĐUS ngày 25/10/2019 của Đảng ủy Sở GTVT Bắc Ninh về kế hoạch Đại hội Đảng bộ Sở GTVT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đại hội các Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020 – 2022, ngày 03/01/2020, Chi bộ Ban QLDA đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đ/c Lê Ngọc Tuyển - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Ngọc Tuyển – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT Bắc Ninh. Về dự đại hội còn có sự hiện diện của các đồng chí Lãnh đạo Sở, Các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Bí thư chi bộ các đơn vị trực thuộc; Cùng toàn thể 18 Đảng viên của đơn vị. Với tinh thần làm việc dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, nghiêm túc, Đại hội đã được nghe dự thảo Báo cáo chính trị thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban QLDA nhiệm kỳ 2017 – 2020, Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022; Báo cáo Kiểm điểm của Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và dân chủ, Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đề ra. Hầu hết các tham luận tại Đại hội đã cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội và có những ý kiến đóng góp tâm huyết với mong muốn nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi ủy cũng như tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên trong nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Lê Ngọc Tuyển – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT Bắc Ninh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của Chi bộ Ban QLDA trong nhiệm kỳ 2017-2020 và có những ý kiến chỉ đạo để Chi bộ lãnh đạo và triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí cũng đề nghị các đảng viên Chi bộ Ban QLDA phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ, cùng với chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời sáng suốt lựa chọn những đảng viên xuất sắc, tiêu biểu để bầu vào cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 để lãnh đạo Chi bộ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Vũ Tử Trọng thay mặt Chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Ngọc Tuyển - Bí thư Đảng ủy và các ý kiến đóng góp của các đồng chí Đảng viên về các giải pháp thực hiện phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Ban QLDA sẽ kịp thời bổ sung để hoàn chỉnh Văn kiện sau đại hội.

Tại Đại hội, thực hiện đúng Điều lệ Đảng và nguyên tắc tập trung, dân chủ với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã xem xét và bầu chọn 3 đồng chí để tham gia Chi ủy Chi bộ Ban QLDA nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm: đồng chí Vũ Tử Trọng, đồng chí Phạm Kim Thủy và đồng chí Phạm Văn Minh. Đồng thời, tập thể Đảng viên đã tín nhiệm bầu chọn đồng chí Vũ Tử Trọng là Bí thư Chi bộ, đồng chí Phạm Kim Thủy là Phó Bí thư Chi bộ

Đ/c Lê Ngọc Tuyển - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT cùng các đ/c Lãnh đạo Sở

tặng hoa chúc mừng Chi ủy Ban QLDA nhiệm kỳ 2020-2022

Toàn thể đảng viên Chi bộ Ban QLDA nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ 2020 – 2022. 

Thay mặt Chi ủy Ban QLDA nhiệm kỳ 2020 – 2022 nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Vũ Tử Trọng phát biểu tiếp thu ý kiến của đại hội, Chi ủy sẽ phối hợp với lãnh đạo đơn vị quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội Chi bộ Ban QLDA nhiệm kỳ 2020 – 2022; thông qua chương trình hành động và phát động thi đua thực hiện Nghị quyết.

Nguyễn Mạnh Hùng
Nguồn: Ban QLDA XDGT Bắc Ninh

Thời tiết ngày 13/07/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3293

Đã truy cập : 43712386