Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Công đoàn ngành Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022

13/07/2017 13:53 Số lượt xem: 487

Thực hiện công văn số 06- CV/ĐU ngày 16/02/2017 V/v chỉ đạo Đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn ngành Giao thông vận tải lần thứ V nhiệm kỳ 2018 -2023. Kế hoạch số 37/KH-LĐLĐ ngày 09/01/2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh về tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2018-2023.

Ảnh tập huấn

Ngày 12/7/2017, Công đoàn ngành Giao thông vận tải tổ chức tập huấn Đại hội công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội công đoàn ngành Giao thông vận tải lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Đ/c Nguyễn Văn Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải. Dự và tham gia tập huấn có 56 đại biểu là Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn ngành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc.

Hội nghị tập huấn đã được nghe đồng chí Dương Thị Lộc – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành hướng dẫn quy trình và kỹ năng tổ chức Đại hội, hội nghị CĐCS; Kế hoạch tổ chức Đại hội; Hướng dẫn về công tác nhân sự Ban Chấp hành công đoàn các cấp; Đề cương báo cáo Đại hội; trang trí khánh tiết;Chương trình Đại hội; Cung cấp mẫu các văn bản cần chuẩn bị trước, trong và sau Đại hội ....

Qua Hội nghị tập huấn, cán bộ công đoàn cơ sở đã được trang bị những nội dung cơ bản về kỹ năng và nghiệp vụ việc tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022./.

 

Dương Thị Lộc
Nguồn: Công đoàn ngành

Thời tiết ngày 20/04/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1455

Đã truy cập : 42924342