Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra, đánh giá định kỳ tại Trung tâm Đăng kiểm phương tiện GTVT Bắc Ninh.

18/03/2020 13:31 Số lượt xem: 223

Nhằm duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động kiểm định xe cơ giới, hằng năm Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra, đánh giá định kỳ các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới.

Ảnh họp của Đoàn kiểm tra, đánh giá

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, đánh giá định kỳ các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Quý I năm 2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Ngày 13/3/2020 Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, đánh giá 02 cơ sở kiểm định: 9901S tại TP Bắc Ninh và 9902S tại TX Từ Sơn.

Về dự buổi kiểm tra, đánh giá có: Đại diện Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh - ông Nguyễn Văn Thăng, Phó Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái; Các chuyên gia của Phòng kiểm định xe cơ giới – Cục đăng kiểm Việt Nam; Cùng toàn thể đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ kiểm định của đơn vị.

Đoàn kiểm tra, đánh giá đã kiểm tra về cơ sở vật chất; Trang thiết bị, dụng cụ kiểm định; Thiết bị thông tin, lưu trữ, truyền số liệu; Đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ; kiểm tra trực tiếp việc thực hiện quy trình kiểm định của đăng kiểm viên, thực tế đánh giá kết quả kiểm định của phương tiện và qua hệ thống Camera IP giám sát lưu trữ; Kiểm tra các Sổ theo dõi, chế độ báo cáo, quản lý, sử dụng ấn chỉ kiểm định và các nội dung khác theo Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới và Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT ngày 20/5/2019 của Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP.

Ảnh kiểm tra, kiểm chuẩn thiết bị kiểm tra khí thải

Sau một ngày làm việc khẩn trương và tích cực Đoàn kiểm tra, đánh giá của Cục Đăng kiểm Việt Nam đã Kết luận đơn vị đã thực hiện tốt công tác kiểm định xe cơ giới góp phần tích cực trong công tác đảm bảo ATGT; thực hiện tốt chế độ báo cáo, lưu trữ; luôn chủ động đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, có nhiều biện pháp đổi mới nhằm quản lý nâng cao chất kiểm định phương tiện và chất lượng dịch vụ phục vụ được khách hàng đánh giá cao như nhắn tin nhắc chủ phương tiện khi xe đến hạn kiểm định, nhận đăng ký kiểm định trước qua trang Website của đơn vị và hệ thống điện thoại. Bên cạnh Đoàn cũng đề nghị đơn vị cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình kiểm định nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm định.

Ảnh kiểm tra, kiểm chuẩn thiết bị kiểm tra phanh

Thay mặt đơn vị đồng chí Phạm Thanh Phương, Giám đốc đơn vị tiếp thu những đề nghị của Đoàn kiểm tra để trong thời gian tới hoạt động kiểm định của đơn vị không ngừng được nâng cao bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, cải cách hành chính, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, ý thức, thái độ phục vụ khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm để phục vụ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát viên chức trong thực thi nhiệm vụ; Phòng chống tiêu cực; đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Bố trí viên chức phù hợp với năng lực đào tạo; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị…, xây dựng Trung tâm đăng kiểm phương tiện GTVT Bắc Ninh ngày càng có uy tín, chất lượng đối với khách hàng./.

 

Nguyễn Đức Trăng
Nguồn: Trung tâm đăng kiểm BN

Thời tiết ngày 21/01/2021

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6766

Đã truy cập : 45174109