Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Giải tỏa, xử lý vi phạm về hành lang, vỉ hè, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông

24/03/2020 16:33 Số lượt xem: 109

Thực hiện Kế hoạch số 436/KH-TTr về việc giải tỏa, xử lý vi phạm về hành lang, vỉa hè, bảo vệ kết cấu hạ tâng giao thông trong tháng 3/2020. Thanh tra Sở đã phối hợp với các địa phương ra quân xử lý vi phạm lấn chiếm hành lang những điểm nóng gây mất ATGT tại Huyện Yên Phong – Tỉnh Bắc Ninh.

Qua đợt ra quân đã xử lý 22 tụ điểm lấn chiếm trong đó có 10 hộ gia đình đã tự ý dựng bạt, lán trại ra hành lang vỉ hè, lòng đường đã bị tháo dỡ, đồng thời  xử lý 04 hộ kinh doanh buôn bán tạp hóa, bày bán hàng hóa ra vỉ hè, lòng, lề đường vi phạm đến kết cấu hạ tầng giao thông, làm mất an toàn giao thông, xấu mỹ quan đô thi. Ngoài ra lực lượng thanh trả đã kiên quyết tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, thu giữ 20 biển quảng cáo vi phạm…

Thanh tra sở xử lý lấn chiếm hành lang TL286- Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Trong thời gian thực hiện giải tỏa, xử lý vi phạm, Thanh tra Sở đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự hành lang giao thông trên địa bàn. Nhằm nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, từng bước lập lại kỷ cương, đảm bảo đường thông, hè thoáng và tầm nhìn cho các phương tiện tham gia giao thông, ngăn chặn giảm thiểu tai nạn giao thông góp phần tích cực xây dựng ý thức và hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng người dân của địa phương.

Nguyễn Văn Công
Nguồn: Thanh tra Sở

Thời tiết ngày 25/09/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7358

Đã truy cập : 43748844