Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Hội nghị Chương trình hành động bổ nhiệm Chánh Thanh tra Sở GTVT Bắc Ninh

16/05/2019 09:21 Số lượt xem: 605

Ngày 09/5/2019, Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị thẩm định Chương trình hành động làm cơ sở bổ nhiệm chức danh Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Tuyển- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở - Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị cùng toàn thể 52 cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Văn phòng Sở và các đoàn thể.

Đ/c Lê Ngọc Tuyển - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội đồng thẩm định đã nghe 02 ứng viên (Đ/c Nguyễn Văn Thanh – Phó Chánh Thanh tra, phụ trách và đ/c Nguyễn Khắc Nam – Phó Chánh Thanh tra) ứng cử vào chức vụ Chánh Thanh tra Sở trình bày chương trình hành động với những phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhằm đưa hoạt động của Thanh tra Sở đạt hiệu quả cao nếu được bổ nhiệm trong thời gian tới.

Mỗi ứng viên có 30 phút để trình bày chương trình hành động, sau đó các thành viên Hội đồng thẩm định và các thành viên trong Hội nghị đã tiến hành đặt câu hỏi xung quanh việc thực hiện nhiệm vụ của các ứng cử viên; những hạn chế còn tồn tại trong công tác Thanh tra của Sở; nguyên nhân và những giải pháp hữu hiệu để khắc phục. Các ứng viên trả lời các vấn đề mà các thành viên Hội đồng thẩm định đặt ra. Sau khi kết thúc phần trình bày và trả lời câu hỏi chất vấn Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu kín lấy phiếu tín nhiệm đối với 02 đồng chí ứng cử vào chức danh Chánh Thanh tra Sở.

 

Đ/c Nguyễn Văn Thanh - Phó Chánh Thanh tra phụ trách thực hiện chương trình hành động

 

Đ/c Nguyễn Khắc Nam - Phó Chánh Thanh tra thực hiện chương trình hành động

 

Cuối cùng các thành viên của Hội đồng thẩm định đã tổ chức họp để đưa ra những đánh giá kết luận. Kết quả đánh giá của Hội đồng thẩm định sẽ là cơ sở để Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình bổ nhiệm chức danh Chánh Thanh tra Sở./.

TNĐ
Nguồn: Văn phòng Sở

Thời tiết ngày 13/07/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4010

Đã truy cập : 43712366