Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Hướng dẫn áp dụng Hệ thống QLCL TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động thực tế tại các phòng chuyên môn thuộc Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh.

27/06/2019 12:36 Số lượt xem: 116

Thực hiện Kế hoạch chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2015  vào các hoạt động quản lý nhà nước thuộc ngành Giao thông vận tải Bắc Ninh, Sau một thời gian thực hiện phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, triển khai xây dựng mô hình và các quy trình nội bộ, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, ngày 05 tháng 6 năm 2019 Sở Giao thông vận tải đã có quyết định số: 405/QĐ-SGTVT về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015.

Ngày 26 tháng 6 năm 2019, Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh đã phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức Hội nghị hướng dẫn việc áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động thực tế tại các phòng chuyên môn của Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh. Hội nghị đã được chuyên gia tư vấn hướng dẫn cụ thể về bố cục mô hình Hệ thống QLCL, việc xây dựng mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng, xây dựng kế hoạch và nội dung thực hiện của từng quy trình giải quyết công việc nội bộ, giải quyết các thủ tục hành chính, công tác lưu trữ hồ sơ, công tác đánh giá nội bộ, kiểm soát thông tin, quản lý rủi ro, kiểm soát không phù hợp và hoạt động khắc phục… Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hiệp – Phó Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo chất lượng ISO đã đánh giá cao và chỉ đạo, yêu cầu các phòng chuyên môn chủ động xây dựng Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng của từng phòng, ban chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời yêu cầu và chỉ đạo các phòng chuyên môn, trong quá trình xây dựng báo cáo sở kết 6 tháng đầu năm 2019, phải đưa được kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bằng con số cụ thể, để làm cơ sở cho việc đánh giá cụ thể kết quả thực hiện công việc chuyên môn của từng tập thể, cá nhân cán bộ công chức, viên chức trong thực thi công vụ được giao.

Sau buổi làm việc cán bộ công chức, viên chức các bộ phận chuyên môn đã được trực tiếp, tiếp cận toàn bộ Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 để nghiên cứu thực hiện việc áp dụng vào công việc chuyên môn của mình, đồng thời nhận thức rõ tầm quan trọng của việc áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào các hoạt động quản lý nhà nước, đảm bảo minh bạch, rõ ràng và hiệu quả.

NHL
Nguồn: Văn phòng Sở

Thời tiết ngày 20/10/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3545

Đã truy cập : 43497423