Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ của Sở GTVT Bắc Ninh tháng 7 năm 2018

28/06/2018 16:42 Số lượt xem: 299

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ

THÁNG 7 NĂM 2018

Số TT

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến Số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

Hạng B

Hạng C

Hạng D,E

Hạng FC

1

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

290

48

20

 

358

04/7

2

Trường TCN Thuận Thành

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Thuận Thành

107

104

 

 

211

07/7

3

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

350

64

 

 

414

10/7

4

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

195

18

60

 

273

14/7

5

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

135

 

 

 

135

16/7

6

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

300

80

 

 

380

17/7

7

Trường TCN Thuận Thành

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Thuận Thành

145

80

 

 

225

19/7

8

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

280

72

 

 

352

20/7

9

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

 

 

80

 

80

22/7

10

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

 

 

30

 

30

22/7

11

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

 

 

14

 

14

22/7

12

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

190

 

 

 

190

24/7

13

Trung tâm dạy nghề lái xe  Đông Đô

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

180

 

 

 

180

27/7

14

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

130

 

30

24

184

27/7

15

Trường TCN Thuận Thành

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Thuận Thành

200

 

 

 

200

29/7

16

Trung tâm đào tạo và dạy nghề lái xe T36

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Thuận Thành

70

 

 

 

70

29/7

17

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

240

104

 

 

344

31/7

 

 

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ

THÁNG 7 NĂM 2018

Số TT

Cơ sở đào tạo

Hạng GPLX

Dự kiến Số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

1

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

A1|A2

150 | 50

07/7

2

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

A1

150

08/7

3

Trường TCN Thuận Thành

A1

150

15/7

4

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

A1 | A2

150 | 50

15/7

5

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

A1

150

22/7

6

Trường TCN Âu Lạc

A1 | A2

150 | 50

29/7

Nguồn: Phòng Quản lý Vận tải, PT&NL

Thời tiết ngày 23/09/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1994

Đã truy cập : 42980551