Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 10 của Sở GTVT Bắc Ninh

24/09/2020 16:30 Số lượt xem: 346

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ

 THÁNG 10 NĂM 2020

Số TT

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

 

Dự kiến Số lượng thí sinh

Sát hạch ngày

Hạng

 B11

Hạng

 B1ss

Hạng

 B2

Hạng

 C

Hạng

 D,E

Hạng

 FC

1

Trường TC Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

90

 

 

64

 

 

154

02/10/2020

2

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô

80

 

170

96

 

 

346

03/10/2020

3

Trung tâm ĐTLX CGĐB Bắc Ninh

Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà

50

 

170

 

 

 

220

05/10/2020

4

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà

TL

TL

TL

TL

 

 

TL

05/10/2020

5

Trường TC Thuận Thành

Trung tâm SHLX CGĐB Thuận Thành

45

 

150

 

 

 

195

08/10/2020

6

Trường TC Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

90

 

150

 

 

 

240

09/10/2020

7

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô

50

 

200

96

30

 

376

10/10/2020

8

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà

100

45

130

48

 

 

323

12/10/2020

9

Trường TC Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

90

 

150

80

 

 

320

16/10/2020

10

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà

TL

TL

TL

TL

 

 

TL

17/10/2020

11

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô

130

 

140

80

 

16

366

19/10/2020

12

Trung tâm ĐT&DN lái xe T07-BCA

Trung tâm SHLX CGĐB Thuận Thành

 

 

140

 

 

 

140

20/10/2020

13

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà

100

200

 

 

 

 

300

22/10/2020

14

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô

90

 

200

112

 

24

426

23/10/2020

15

Trường TC Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

 

 

180

80

 

 

260

24/10/2020

16

Trường TC Thuận Thành

Trung tâm SHLX CGĐB Thuận Thành

80

107

155

48

 

 

390

26/10/2020

17

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà

TL

TL

TL

TL

 

 

TL

27/10/2020

18

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô

TL

TL

TL

TL

TL

 

TL

29/10/2020

19

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà

100

 

235

56

 

 

391

31/10/2020

 

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ

THÁNG 10 NĂM 2020

Số TT

Cơ sở đào tạo

Hạng GPLX

Dự kiến Số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

1

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

A1

300

03/10/2020

2

Trung tâm ĐTLX CGĐB Bắc Ninh

A1

300

03/10/2020

3

Trung tâm ĐTLX CGĐB Bắc Ninh

A1

300

04/10/2020

4

Trường TC Thuận Thành

A1

300

04/10/2020

5

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

A1

300

10/10/2020

6

Trường TC Thuận Thành

A1

300

11/10/2020

7

Trung tâm ĐTLX CGĐB Bắc Ninh

A1

300

11/10/2020

8

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

A1

300

11/10/2020

9

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

A1

300

15/10/2020

10

Trung tâm ĐTLX CGĐB Bắc Ninh

A1

300

17/10/2020

11

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

A1|A2

150|50

18/10/2020

12

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

A1

300

18/10/2020

13

Trung tâm ĐTLX CGĐB Bắc Ninh

A1

300

18/10/2020

14

Trường TC Âu Lạc

A1|A2

150|50

18/10/2020

15

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

A1|A2

150|50

24/10/2020

16

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

A1| A2

300|50

25/10/2020

17

Trung tâm ĐTLX CGĐB Bắc Ninh

A1

300

25/10/2020

18

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

A1

300

29/10/2020

 

 

 

 

 

Nguồn: Phòng Quản lý Vận tải, PT&NL

Thời tiết ngày 30/10/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6242

Đã truy cập : 43871511