Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 11 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh

26/10/2020 22:19 Số lượt xem: 279

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ

 THÁNG 11 NĂM 2020

Số TT

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

 

Dự kiến Số lượng thí sinh

Sát hạch ngày

Hạng

 B11

Hạng

 B1ss

Hạng

 B2

Hạng

 C

Hạng

 D,E

Hạng

 FC

1

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô

100

 

100

80

50

 

330

03/11/2020

2

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà

TL

TL

TL

TL

 

 

TL

04/11/2020

3

Trung tâm ĐT&DN lái xe T07-BCA

Trung tâm SHLX CGĐB Thuận Thành

 

 

110

48

 

 

158

06/11/2020

4

Trường TC Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

90

 

150

80

 

24

344

07/11/2020

5

Trung tâm ĐTLX CGĐB Bắc Ninh

Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà

105

 

170

 

 

 

275

09/11/2020

6

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

10/11/2020

7

Trường TC Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô

 

 

 

 

54

 

54

10/11/2020

8

Trường TC Thuận Thành

Trung tâm SHLX CGĐB Thuận Thành

91

 

160

60

 

 

311

16/11/2020

9

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô

100

 

150

80

 

 

330

17/11/2020

10

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà

100

 

270

32

 

 

402

18/11/2020

11

Trường TC Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

 

 

180

96

 

 

276

21/11/2020

12

Trường TC Thuận Thành

Trung tâm SHLX CGĐB Thuận Thành

TL

TL

TL

 

 

 

TL

22/11/2020

13

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà

110

 

200

56

 

 

366

23/11/2020

14

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô

50

 

200

96

20

24

390

24/11/2020

15

Trường TC Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

90

 

180

 

 

 

270

26/11/2020

16

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà

100

 

220

56

 

 

376

27/11/2020

17

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô

 

 

250

96

30

 

376

29/11/2020

18

Trường TC Thuận Thành

Trung tâm SHLX CGĐB Thuận Thành

140

 

160

48

 

 

348

30/11/2020

 

 

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ

THÁNG 11 NĂM 2020

Số TT

Cơ sở đào tạo

Hạng GPLX

Dự kiến Số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

1

Trung tâm ĐTLX CGĐB Bắc Ninh

A1

300

01/11/2020

2

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

A1

300

01/11/2020

3

Trường TC Âu Lạc

A1

300

01/11/2020

4

Trường TC Thuận Thành

A1

300

07/11/2020

5

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

A1

300

07/11/2020

6

Trung tâm ĐTLX CGĐB Bắc Ninh

A1

300

07/11/2020

7

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

A1

300

07/11/2020

8

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

A1|A2

150|50

21/11/2020

9

Trung tâm ĐTLX CGĐB Bắc Ninh

A1

300

21/11/2020

10

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

A1|A2

150|50

21/11/2020

11

Trung tâm ĐTLX CGĐB Bắc Ninh

A1

300

22/11/2020

12

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

A1

300

22/11/2020

13

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

A1

300

28/11/2020

14

Trung tâm ĐTLX CGĐB Bắc Ninh

A1

300

28/11/2020

15

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

A1

300

28/11/2020

16

Trung tâm ĐTLX CGĐB Bắc Ninh

A1

300

29/11/2020

17

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

A1

300

29/11/2020

18

Trường TC Âu Lạc

A1|A2

150|50

29/11/2020

 

 

Nguồn: Phòng Quản lý Vận tải, PT&NL

Thời tiết ngày 28/11/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5538

Đã truy cập : 44083122