Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 12 của Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh

27/11/2020 16:27 Số lượt xem: 342

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ

 THÁNG 12 NĂM 2020

Số TT

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

 

Dự kiến Số lượng thí sinh

Sát hạch ngày

Hạng

 B11

Hạng

 B1ss

Hạng

 B2

Hạng

 C

Hạng

 D,E

Hạng

 FC

1

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà

80

 

270

 

 

 

350

03/12/2020

2

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô

50

 

200

64

20

16

350

04/12/2020

3

Trường TC Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

90

 

150

64

 

 

304

05/12/2020

4

Trung tâm ĐTLX CGĐB Bắc Ninh

Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà

50

 

170

 

 

 

220

08/12/2020

5

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô

100

 

150

64

 

 

314

09/12/2020

6

Trường TC Thuận Thành

Trung tâm SHLX CGĐB Thuận Thành

130

 

170

 

 

 

300

10/12/2020

7

Trường TC Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

TL

TL

TL

TL

 

 

TL

12/12/2020

8

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà

90

 

235

 

 

 

325

14/12/2020

9

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô

50

 

350

 

 

 

400

20/12/2020

10

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà

30

 

220

96

 

 

346

21/12/2020

11

Trung tâm ĐT&DN lái xe T07-BCA

Trung tâm SHLX CGĐB Thuận Thành

70

 

180

48

 

 

298

22/12/2020

12

Trường TC Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

90

 

150

80

 

24

344

23/12/2020

13

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô

50

 

240

96

20

 

406

25/12/2020

14

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà

TL

TL

TL

TL

 

 

TL

26/12/2020

15

Trường TC Thuận Thành

Trung tâm SHLX CGĐB Thuận Thành

60

 

160

48

 

 

268

28/12/2020

16

Trường TC Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

TL

TL

TL

TL

 

 

TL

29/12/2020

17

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô

110

 

250

 

30

 

390

30/12/2020

18

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

65

 

260

 

 

 

325

31/12/2020

 

 

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ

THÁNG 12 NĂM 2020

Số TT

Cơ sở đào tạo

Hạng GPLX

Dự kiến Số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

1

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

A1

300

05/12/2020

2

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

A1

300

06/12/2020

3

Trung tâm ĐTLX CGĐB Bắc Ninh

A1

300

06/12/2020

4

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

A1

300

12/12/2020

5

Trung tâm ĐTLX CGĐB Bắc Ninh

A1

300

12/12/2020

6

Trường TC Thuận Thành

A1

300

13/12/2020

7

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

A1

300

13/12/2020

8

Trung tâm ĐTLX CGĐB Bắc Ninh

A1

300

13/12/2020

9

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

A1|A2

150|50

19/12/2020

10

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

A1|A2

150|50

19/12/2020

11

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

A1

300

20/12/2020

12

Trung tâm ĐTLX CGĐB Bắc Ninh

A1

300

20/12/2020

13

Trung tâm ĐTLX CGĐB Bắc Ninh

A1

300

26/12/2020

14

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

A1

300

27/12/2020

15

Trung tâm ĐTLX CGĐB Bắc Ninh

A1

300

27/12/2020

16

Trường TC Âu Lạc

A1|A2

150|50

27/12/2020

17

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

A1

300

27/12/2020

 

 

Nguồn: Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và người lái

Thời tiết ngày 18/01/2021

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7621

Đã truy cập : 45167262