Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 4 năm 2017

23/03/2017 10:02 Số lượt xem: 1304

 

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ

THÁNG 4 NĂM 2017

Số TT

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến Số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

Hạng B

Hạng C

Hạng D,E

Hạng FC

1

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

170

40

 

 

210

03, 04/4

2

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

150

88

 

16

254

08, 09/4

3

Trường TCN Thuận Thành

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Thuận Thành

200

 

 

 

200

10/4

4

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

 

 

70

 

70

11/4

5

Trung tâm đào tạo và dạy nghề lái xe T36

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Thuận Thành

120

80

 

 

200

13, 14/4

6

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

150

80

20

12

262

15, 16/4

7

Trung tâm dạy nghề lái xe  Đông Đô

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

 

 

 

12

12

15, 16/4

8

Trường TCN Thuận Thành

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

 

 

37

 

37

19/4

9

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

 

 

30

 

30

18/4

10

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

98

 

 

 

98

20/4

11

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

165

40

 

 

205

25, 26/4

12

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

70

 

20

 

90

27, 28/4

13

Trung tâm dạy nghề lái xe  Đông Đô

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

90

48

 

 

138

27, 28/4

 

 

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ

THÁNG 4 NĂM 2017

Số TT

Cơ sở đào tạo

Hạng GPLX

Dự kiến Số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

1

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

A1

300

02/4

2

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

A1 | A2

300 | 50

22/4

3

Trường TCN Thuận Thành

A1

250

23/4

4

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

A1 | A2

300 | 30

23/4

5

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

A1

300

23/4

Nguồn: Phòng Quản lý Vận tải - PT&NL

Thời tiết ngày 20/06/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1723

Đã truy cập : 42938822