Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ Tháng 5 năm 2017

24/04/2017 19:29 Số lượt xem: 1117

 

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ

THÁNG 5 NĂM 2017

Số TT

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến Số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

Hạng B

Hạng C

Hạng D,E

Hạng FC

1

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

 

96

 

15

111

05/5

2

Trường TCN Thuận Thành

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Thuận Thành

181

112

 

 

293

06, 07/5

3

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

105

 

 

 

105

09/5

4

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

 

96

 

 

96

11/5

5

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

90

48

 

 

138

13, 14/5

6

Trung tâm dạy nghề lái xe  Đông Đô

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

120

32

30

 

182

13, 14/5

7

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

 

 

13

 

13

13, 14/5

8

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

175

48

 

 

223

15, 16/5

9

Trường TCN Thuận Thành

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Thuận Thành

200

 

 

 

200

20, 21/5

10

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

147

104

 

 

251

22, 23/5

11

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

255

73

 

 

328

24, 25/5

12

Trung tâm đào tạo và dạy nghề lái xe T36

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Thuận Thành

140

 

 

 

140

26/5

13

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

140

 

 

 

140

29/5

14

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

70

32

 

16

118

30, 31/5

15

Trung tâm dạy nghề lái xe  Đông Đô

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

20

40

40

16

116

30, 31/5

16

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

 

 

39

 

39

30, 31/5

 

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ

THÁNG 5 NĂM 2017

Số TT

Cơ sở đào tạo

Hạng GPLX

Dự kiến Số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

1

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

A1

300

07/5

2

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

A1 | A2

250 | 50

27/5

3

Trường TCN Thuận Thành

A1

200

13/5

4

Trường TCN Âu Lạc

A1

200

14/5

5

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

A1 | A2

200 | 50

28/5

6

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

A1

300

21/5

 

 

 

 

 

Nguồn: Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và người lái

Thời tiết ngày 20/06/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1676

Đã truy cập : 42938791