Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 6 năm 2017

23/05/2017 16:42 Số lượt xem: 990

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ

THÁNG 6 NĂM 2017

Số TT

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến Số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

Hạng B

Hạng C

Hạng D,E

Hạng FC

1

Trường TCN Thuận Thành

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

 

 

66

 

66

04/6

2

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

120

 

 

 

120

05/6

3

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

 

 

75

 

75

08/6

4

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

255

80

 

 

335

09, 10/6

5

Trường TCN Thuận Thành

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Thuận Thành

200

 

 

 

200

11/6

6

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

190

64

10

 

264

12, 13/6

7

Trung tâm dạy nghề lái xe  Đông Đô

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

100

 

 

 

100

12, 13/6

8

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

300

80

 

16

396

13, 14/6

9

Trung tâm đào tạo và dạy nghề lái xe T36

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Thuận Thành

170

80

 

 

250

24, 25/6

10

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

265

40

 

 

305

25, 26/6

11

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

180

176

 

 

356

27, 28/6

12

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

90

 

40

 

130

28, 29/6

13

Trung tâm dạy nghề lái xe  Đông Đô

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

150

48

 

16

214

28, 29/6

14

Trường TCN Thuận Thành

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Thuận Thành

200

 

 

 

200

29, 30/6

 

 

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ

THÁNG 6 NĂM 2017

Số TT

Cơ sở đào tạo

Hạng GPLX

Dự kiến Số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

1

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

A1

300

04/6

2

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

A1

300

18/6

3

Trường TCN Âu Lạc

A1

200

18/6

4

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

A1 | A2

250 | 50

24/6

5 Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh A1 300 25/6

 

 

Nguồn: Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái

Thời tiết ngày 20/06/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1677

Đã truy cập : 42938771