Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ Tháng 6 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh

25/05/2020 09:17 Số lượt xem: 513

 

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ

 THÁNG 6 NĂM 2020

Số TT

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến Số lượng thí sinh

Sát hạch ngày

Hạng

 B11

Hạng

 B2

Hạng

 C

Hạng

 D,E

Hạng

 FC

1

Trường TC Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

TL

TL

TL

 

 

TL

02/06/2020

2

Trung tâm ĐTLX CGĐB Bắc Ninh

Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà

50

145

 

 

 

195

04/06/2020

3

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô

50

200

96

30

 

376

05/06/2020

4

Trường TC Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

 

180

124

 

24

328

08/06/2020

5

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà

68

255

32

 

 

355

09/06/2020

6

Trung tâm ĐT&DN lái xe T36-BCA

Trung tâm SHLX CGĐB Thuận Thành

 

60

48

 

 

108

10/06/2020

7

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô

TL

TL

TL

TL

TL

TL

11/06/2020

8

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà

TL

TL

TL

 

 

TL

14/06/2020

9

Trường TC Thuận Thành

Trung tâm SHLX CGĐB Thuận Thành

 

190

74

 

 

264

15/06/2020

10

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô

50

200

64

40

 

354

16/06/2020

11

Trường TC Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

 

150

96

 

 

246

17/06/2020

12

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà

99

210

88

 

 

397

19/06/2020

13

Trung tâm ĐT&DN lái xe T36-BCA

Trung tâm SHLX CGĐB Thuận Thành

 

120

 

 

 

120

20/06/2020

14

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô

100

200

32

 

 

332

21/06/2020

15

Trường TC Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

80

180

96

 

 

356

22/06/2020

16

Trường TC Thuận Thành

Trung tâm SHLX CGĐB Thuận Thành

50

195

56

 

 

301

25/06/2020

17

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô

60

300

 

 

 

360

26/06/2020

18

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà

60

180

56

 

 

296

28/06/2020

19

Trường TC Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

90

160

96

 

 

346

29/06/2020

20

Trường TC Thuận Thành

Trung tâm SHLX CGĐB Thuận Thành

45

200

56

 

 

301

30/06/2020

 

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ

THÁNG 6 NĂM 2020

 

 

Số TT

Cơ sở đào tạo

Hạng GPLX

Dự kiến Số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

1

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

A1

200

03/06/2020

2

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

A1|A2

150|50

06/06/2020

3

Trung tâm ĐTLX CGĐB Bắc Ninh

A1

200

06/06/2020

4

Trường TC Thuận Thành

A1

200

07/06/2020

5

Trường TC Âu Lạc

A1|A2

150|50

07/06/2020

6

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

A1

200

12/06/2020

7

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

A1

200

12/06/2020

8

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

A1

200

13/06/2020

9

Trường TC Thuận Thành

A1

200

14/06/2020

10

Trung tâm ĐTLX CGĐB Bắc Ninh

A1

200

14/06/2020

11

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

A1

200

15/06/2020

12

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

A1

200

17/06/2020

13

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

A1

200

18/06/2020

14

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

A1

200

20/06/2020

15

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

A1

200

20/06/2020

16

Trung tâm ĐTLX CGĐB Bắc Ninh

A1

200

21/06/2020

17

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

A1

200

23/06/2020

18

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

A1

200

23/06/2020

19

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

A1

200

24/06/2020

20

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

A1

200

25/06/2020

21

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

A1|A2

150|50

27/06/2020

22

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

A1

200

27/06/2020

23

Trung tâm ĐTLX CGĐB Bắc Ninh

A1

200

28/06/2020

24

Trường TC Âu Lạc

A1

200

28/06/2020

25

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

A1

200

30/06/2020

 

Nguồn: Quản lý Vận tải, Phương tiện và người lái

Thời tiết ngày 13/07/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4095

Đã truy cập : 43712450