Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 8 năm 2017

24/07/2017 12:01 Số lượt xem: 700

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ

THÁNG 8 NĂM 2017

Số TT

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến Số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

Hạng B

Hạng C

Hạng D,E

Hạng FC

1

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

 

 

76

 

76

03/8

2

Trường TCN Thuận Thành

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

 

 

82

 

82

07/8

3

Trung tâm dạy nghề lái xe  Đông Đô

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

 

32

 

 

32

12, 13/8

4

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

290

48

 

 

338

12, 13/8

5

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

140

 

 

 

140

14/8

6

Trường TCN Thuận Thành

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Thuận Thành

180

88

 

 

268

15, 16/8

7

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

260

48

 

 

308

17, 18/8

8

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

200

48

 

16

264

21, 22/8

9

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

 

 

27

 

27

21, 22/8

10

Trung tâm đào tạo và dạy nghề lái xe T36

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Thuận Thành

180

80

 

 

260

23/8

11

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

300

96

 

 

396

24, 25/8

12

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

350

56

 

 

406

26, 27/8

13

Trường TCN Thuận Thành

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Thuận Thành

200

 

 

 

200

28/7

14

Trung tâm dạy nghề lái xe  Đông Đô

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

90

 

 

 

90

29, 30/8

15

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

40

80

50

 

170

29, 30/8

16

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

49

96

 

12

157

31/8

 

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ

THÁNG 8 NĂM 2017

Số TT

Cơ sở đào tạo

Hạng GPLX

Dự kiến Số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

1

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

A1

300

06/8

2

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

A1

300

13/8

3

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

A1 | A2

200 | 50

19/8

4

Trường TCN Thuận Thành

A1

200

19/8

5

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

A1

300

20/8

6

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

A1 | A2

250 | 50

20/8

7

Trường TCN Âu Lạc

A1

200

26/8

8

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

A1

300

27/8

 

 

Nguồn: Quản lý Vận tải, PT&NL

Thời tiết ngày 23/06/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1188

Đã truy cập : 42938773