Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kết quả đấu thầu các gói thầu tư vấn của dự án xây dựng Cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành

14/08/2017 17:07 Số lượt xem: 1178

Căn cứ Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh Về việc phê duyệt dự án xây dựng cầu Phật Tích – Đại  Đồng Thành (cầu vượt sông Đuống nối hai huyện Tiên Du-Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh); 

Thực hiện Văn bản số 1932/UBND-XDCB ngày 20/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu tư vấn thuộc Dự án ĐTXD cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành.

Chủ đầu tư (Ban QLDA XDGT Bắc Ninh) đã tiến hành đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn bao gồm: Gói thầu số 1: Khảo sát để lập thiết kế kỹ thuật; Gói thầu số 2: Lập thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán; Gói thầu số 3: Thẩm tra thiết kế kỹ thuật và dự toán thiết kế kỹ thuật trên mạng thông tin đấu thầu quốc gia ''http://muasamcong.mpi.gov.vn'' số thông báo 20170615977-00 ngày 20/6/2017.

Đồng thời phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 1, số 3; Hồ sơ yêu cầu gói thầu số 2 và đăng tải Thông báo mời thầu, thư mời thầu của 03 gói thầu cụ thể như sau:

* Gói thấu số 1: Thông báo mời thầu được đăng trên Báo đấu thầu số 113 ngày 21/6/2017 với thời điểm bán HSMT là 14h50 ngày 23/6/2017; thời điểm đóng thầu là 15h00, mở thầu là 15h30 ngày 13/7/2017;

Từ thời điểm bán HSMT đến thời điểm đóng thầu có 07 đơn vị mua HSMT; Đến thời điểm đóng thầu có 03 đơn vị nộp HSDT theo đúng quy định. Trong quá trình đánh giá HSDT từ 13/7/2017 đến 19/7/2019 có 2 đơn vị không đáp ứng HSDT phần đề xuất kỹ thuật và không được xem xét đánh giá về tài chính. Một đơn vị đáp ứng yêu cầu của HSMT và được Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 387/QĐ-QLDA ngày 19/7/2017 với Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH đầu tư VTCO, vơi giá trúng thầu là 5.134.515.000 đồng; Thời gian thực hiện Hợp đồng là 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Hình thức hợp đồng là: Trọn gói.

* Gói thầu số 2: với phương thức đấu thầu là chỉ định thầu, Chủ đầu tư đã gửi Thư mời thầu đến nhà thầu là Công ty TNHH đầu tư VTCO và mở thầu vào hồi 09 giờ 00 ngày 12/7/2017. Quá trình đánh giá Hồ sơ đề xuất từ 12/7/2017 đến 21/7/2019; Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 392/QĐ-QLDA ngày 21/7/2017 với Đơn vị trúng thầu là: Công ty TNHH đầu tưu VTCO, với giá trúng thầu là 9.412.776.000 đồng; thời gian thực hiện Hợp đồng là 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; hình thức hợp đồng là: Trọn gói.

* Gói thầu số 3: Thông báo mời thầu được đăng trên Báo đấu thầu số 117 ngày 27/6/2017 với thời điểm bán HSMT là 14h00 ngày 29/6/2017; Thời điểm đóng thầu là 14h30, mở thầu là 15h00 ngày 19/7/2017;

Từ thời điểm bán HSMT đến thời điểm đóng thầu có 01 đơn vị mua HSMT; Đến thời điểm đóng thầu có không có đơn vị nộp HSDT theo quy định. Chủ đầu tư đã tiến hành gia hạn thời gian phát hành HSMT đến 26/7/2017.

Từ thời điểm gia hạn HSMT đến thời điểm đóng thầu mới có tất cả 02 đơn vị mua HSMT; Đến thời điểm đóng thầu có 01 đơn vị nộp HSDT theo quy định.  

Trong quá trình đánh giá HSDT từ 26/7/2017 đến 31/7/2017, Một đơn vị đáp ứng yêu cầu của HSMT và được Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 407/QĐ-QLDA ngày 31/7/2017 là Liên danh viện khoa học và công nghệ GTVT – Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Nam, với giá trúng thầu là 1.122.261.000 đồng; thời gian thực hiện Hợp đồng là 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; hình thức hợp đồng là: Trọn gói.

 

Nguyễn Hữu Quang
Nguồn: Ban Quản lý dự án XDGT Bắc Ninh

Thời tiết ngày 23/09/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1873

Đã truy cập : 42980554