Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Lễ mở thầu gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây dựng + thiết bị (mới 100%) và bảo hiểm công trình thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường gom QL.18 từ KCN Quế Võ đến Khu đô thị Tây Hồ, đoạn Km8+100 – Km8+400 (bên trái tuyến) và hoàn chỉnh hệ thống chiếu sáng đường gom, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

07/06/2019 14:49 Số lượt xem: 194

Thực hiện Văn bản số 1647/UBND-XDCB ngày 15/5/2019 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp, Dự án ĐTXD đường gom QL.18 từ KCN Quế Võ đến Khu đô thị Tây Hồ đoạn Km8+100÷Km8+400 (bên trái tuyến) và hoàn chỉnh hệ thống chiếu sáng đường gom, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 01/06/2019 Ban QLDA XDGT Bắc Ninh tiến hành mở thầu gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây dựng + thiết bị (mới 100%) và bảo hiểm công trình (phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn mội túi hồ sơ).

Ảnh tại lễ mở thầu

Trên cơ sở Thông báo mời thầu được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia và Báo đấu thầu với thời gian phát hành HSMT từ 15 giờ 30 phút ngày 22/05/2019 đến 15:30 ngày 01/6/2019. Đến thời điểm đóng thầu 15 giờ 30 phút ngày 01/6/2019 có 03 đơn vị nộp hồ sơ dự thầu theo đúng quy định trên tổng số 04 đơn vị mua HSMT.

Đúng 16 giờ 00 phút, trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu Ban QLDA XDGT Bắc Ninh đã tiến hành mở HSDT của 03 nhà thầu nêu trên. Các thông tin chủ yếu của các nhà thầu được ghi trong Biên bản mở thầu dưới sự chứng kiến của các bên liên quan theo đúng quy định của luật đấu thầu. Biên bản mở thầu được đọc thông qua và các bên thống nhất ký tên vào lúc 16 giờ 20 phút cùng ngày.

Ban QLDA XDGT Bắc Ninh sẽ tiến hành đánh giá Hồ sơ dự thầu và thẩm định, phê duyệt theo đúng thời gian quy định./.

Nguyễn Minh Hiếu
Nguồn: Ban Quản lý dự án XDGT Bắc Ninh

Thời tiết ngày 13/07/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4065

Đã truy cập : 43712430