Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Mở thầu các gói thầu xây lắp sử dụng nguồn vốn quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bắc Ninh năm 2017

06/06/2017 07:44 Số lượt xem: 875

Thực hiện kế hoạch bảo trì đường bô năm 2017, sáng 3/6/2017, Sở GTVT Bắc Ninh tiến hành mở thầu các gói thầu xây lắp sử dụng nguồn vốn  Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bắc Ninh năm 2017. Tham dự có tổ chuyên gia đấu thầu và các nhà thầu có hồ sơ tham gia.

Lễ mở thầu tại Hội trường Sở GTVT Bắc Ninh

Đợt mở thầu này gồm 05 gói thầu:

- Gói thầu số 1: Xây lắp công trình sửa chữa nền, mặt đường ĐT.283 (lý trình Km18+900 - Km19+701,64), huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

- Gói thầu số 2: Xây lắp công trình sửa chữa nền, mặt đường Thiên Đức (đường ĐT.286 đoạn từ Km0+00-Km1+337,4), thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Gói thầu số 3: Xây lắp công trình sửa chữa nền, mặt đường Đại Đồng Thành - Thanh Khương (đoạn ĐT.283 - Á Lữ), huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

- Gói thầu số 4: Xây lắp công trình sửa chữa nền, mặt đường gom Khu công nghiệp Quế Võ (đoạn từ Km4+400 - Km6+111,5, bên phải tuyến QL.18) thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Gói thầu số 5: Xây lắp công trình sửa chữa nền, mặt đường Kênh Bắc (đoạn Xuân Lai - QL.17), huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Các gói thầu này là gói thầu chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ tham gia đấu thầu theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH11.

Lễ mở thầu tại Hội trường Sở GTVT Bắc Ninh

Thực hiện quy định của Luật đấu thầu, Sở GTVT Bắc Ninh đã thông báo mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 18/5/2017. Đến thời điểm đóng thầu: Gói 1 có 03/04 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hải Ngân; Công ty TNHH tư vấn xây dựng Vinacoland quốc tế; Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Á Châu); gói 2 có 03/05 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (Công ty xây dựng Phú Khang; Công ty TNHH Thanh Tình; Công ty thương mại và xây dựng Minh Triết); gói 3 có 03/03 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (Công ty TNHH xây dựng và thương mại Kiên Thành; Công ty TNHH xây dựng và thương mại Viên Kiên; Công ty Hòa Sơn Hiếu); gói 4 có 03/03 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (Công ty tư vấn xây dựng G6; Công ty Phúc Anh; Công ty Phúc Sơn (TNHH)); Gói 5 có 03/03 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hải Ngân; Công ty TNHH tư vấn xây dựng Vinacoland quốc tế; Công ty Thương Phú). Trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham gia, tổ chuyên gia đấu thầu tiến hành thủ tục mở các hồ sơ dự thầu và tổng hợp các thông tin cần thiết của hồ sơ dự thầu theo đúng quy định đấu thầu, được các nhà thầu nhất trí và ký tên vào biên bản, không có ý kiến thắc mắc hoặc khiếu nại nào.

Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh sẽ tiến hành thẩm định, xét duyệt các hồ sơ dự thầu và thông báo đơn vị trúng thầu để tiến hành triển khai các gói thầu trên./.

 

Ngô Anh Minh
Nguồn: Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông

Thời tiết ngày 20/04/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1615

Đã truy cập : 42924385