Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Mở thầu gói thầu Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án: ĐTXD đường TL.287 đoạn từ nút giao đường dẫn phía Bắc cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành đến nút giao QL.38 mới (lý trình Km8+650-Km13+650), huyện Tiên Du

27/10/2020 16:14 Số lượt xem: 103

Thực hiện Văn bản: số 3109/UBND-XDCB  ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn, đường TL.287 đoạn từ nút giao đường dẫn phía Bắc cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành đến nút giao QL.38 mới (lý trình Km8+650-Km13+650), huyện Tiên Du. Ngày 27/10/2020 Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh tiến hành mở thầu ĐXKT gói thầu số 01: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Hình ảnh biên bản mở thầu

Đến thời điểm đóng thầu 8 giờ 00 phút ngày 27/10/2020 có 01 đơn vị nộp hồ sơ dự thầu.

Ban QLDA XDGT Bắc Ninh đã tiến hành mở HSDT phần đề xuất kỹ thuật theo đúng quy định. Sau khi có kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật của gói thầu trên, Bên mời thầu sẽ thông báo đến nhà thầu được biết và mở hồ sơ đề xuất tài chính theo quy định.

 

 

Nguồn: Ban Quản lý dự án XDGT Bắc Ninh

Thời tiết ngày 28/11/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5412

Đã truy cập : 44083065