Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Mở thầu gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây dựng + thiết bị đoạn từ bờ sông Ngũ Huyện Khê đến cuối tuyến (đoạn từ Km 2+251,24 – Km4+283,36 – Dự án: ĐTXD đường giao thông từ TL.277 đến khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ, thị xã Từ Sơn (đoạn từ UBND phường Trang Hạ đi khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ).

07/09/2020 16:38 Số lượt xem: 100

Thực hiện kế hoạch số 2481/UBND-XDCB ngày 14 tháng 08 năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp, Dự án ĐTXD đường giao thông từ TL.277 đến khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ, thị xã Từ Sơn (đoạn từ UBND phường Trang Hạ đi khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ). Ngày 04 tháng 09 năm 2020, Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông tiến hành mở hồ sơ dự thầu phần ĐXKT gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây dựng + thiết bị đoạn từ bờ sông Ngũ Huyện Khê đến cuối tuyến (đoạn từ Km 2+251,24 – Km4+283,36).

Hình ảnh tại buổi mở thầu

Trước thời điểm đóng thầu vào lúc 08h giờ 00 phút ngày 04/09/2020 đã có 05 đơn vị mua HSMT. Đến thời điểm đóng thầu có 04 đơn vị nộp HSDT theo đúng quy định tại Thông báo mời thầu của Chủ đầu tư. Đúng 08 giờ 30 phút, trước sự chứng kiến của đại diện đơn vị theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh và đại diện các nhà thầu, Ban QLDA XDGT đã tiến hành mở HSDT phần đề xuất kỹ thuật và niêm phong hồ sơ đề xuất tài chính của 04 nhà thầu nêu trên theo đúng quy định. Các thông tin chủ yếu của các nhà thầu được ghi trong Biên bản mở thầu dưới sự chứng kiến của các bên liên quan theo đúng quy định của luật đấu thầu. Biên bản mở thầu được đọc thông qua và các bên thống nhất ký tên vào vào lúc 09 giờ 15 phút cùng ngày. Đồng thời Ban QLDA XDGT tiến hành niêm phong hồ sơ đề xuất tài chính của gói thầu. Sau khi có kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật sẽ thông báo đến các nhà thầu được biết và tham dự lễ mở hồ sơ đề xuất tài chính theo quy định.

 

Nguyễn Hoàng Long
Nguồn: Ban Quản lý dự án XDGT Bắc Ninh

Thời tiết ngày 30/10/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6448

Đã truy cập : 43871538