Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Mở thầu gói thầu số 9: Toàn bộ phần xây lắp hạng mục dịch chuyển điện phục vụ GPMB – Dự án Đầu tư xây dựng bổ sung cầu Đồng Xép 2, nút giao QL.1A với ĐT. 287 tỉnh Bắc Ninh (Lựa chọn nhà thầu qua mạng)

10/09/2020 16:08 Số lượt xem: 112

Ngày 03/9/2020, Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh tiến hành mở hồ sơ dự thầu gói thầu số 9: Toàn bộ phần xây lắp hạng mục dịch chuyển điện phục vụ GPMB với một số nội dung chủ yếu sau:

Biên bản mở thầu

Số TBMT

20200868085-00

Mua Hồ sơ mời thầu

Miễn phí

Tên gói thầu

Gói thầu số 9: Toàn bộ phần xây lắp hạng mục dịch chuyển điện phục vụ GPMB

   

Chủ đầu tư

Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông. Địa chỉ: Số 16 đường Nguyên Phi Ỷ Lan – phường Suối Hoa- TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. SĐT: 0223.875.336

Hình thức hợp đồng

Trọn gói

   

Bên mời thầu

Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi

   

Giá gói thầu

2.271.227.000

   

Thời điểm hoàn thành

03/09/2020 17:18

   

Trạng thái gói thầu

Hoàn thành mở thầu

Số lượng nhà thầu

1

 

 

 

Sau khi tiến hành mở thầu, Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh sẽ tiến hành đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Sau khi có kết quả đánh giá E-HSDT, Ban QLDA XDGT Bắc Ninh sẽ thông báo đến nhà thầu được biết theo quy định./.
 

Nguồn: Ban Quản lý dự án XDGT Bắc Ninh

Thời tiết ngày 30/10/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6436

Đã truy cập : 43871506