Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Mở thầu (Hồ sơ đề xuất kỹ thuật) Gói thầu số 2: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán – Dự án ĐTXD đường ĐT.285 đoạn từ Ngụ, huyện Gia Bình đi Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh (Lựa chọn nhà thầu qua mạng)

19/09/2020 15:08 Số lượt xem: 150

Thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 2634/UBND-XDCB ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn, đường ĐT.285 đoạn từ Ngụ, huyện Gia Bình đi Phú Hòa, huyện Lương Tài.

Ngày 17/9/2020, Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh tiến hành mở hồ sơ dự thầu Gói thầu số 2: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán với một số nội dung chủ yếu sau:

HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT

Thông tin gói thầu:

Số TBMT

20200883118 - 00

Mua hồ sơ mời thầu

Miễn phí

Tên gói thầu

Gói thầu số 2: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Loại hợp đồng

Trọn gói

Tên bên mời thầu

Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh

Phương thức

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi

Tổng số NT nộp E-HSĐXKT

1

Trạng thái gói thầu

Hoàn thành mở đề xuất kỹ thuật

Thời điểm hoàn thành

17/09/2020 10:13

Đánh giá về kỹ thuật

Chấm điểm

Đánh giá về giá

Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá

 

Sau khi tiến hành mở thầu, Ban quản lý dự án xây dựng giao thông sẽ tiến hành đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Sau khi có kết quả đánh giá E-HSDT (Hồ sơ đề xuất kỹ thuật), Ban QLDA XDGT sẽ thông báo đến nhà thầu được biết theo quy định./.

 

Nguồn: Ban Quản lý dự án XDGT Bắc Ninh

Thời tiết ngày 30/10/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6275

Đã truy cập : 43871641