Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng

12/04/2017 16:50 Số lượt xem: 1936

Ngày 05/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng. Nghị định số 42/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP về các nội dung:

- Thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và quyết định chủ trương đầu tư xây dựng;

- Thẩm quyền thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở;

- Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng: Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng;

- Thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng;

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực;

- Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án;

- Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và sử dụng vốn khác;

- Quy trình thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

- Sửa đổi các nội dung về năng lực hoạt động, năng lực hành nghề của các tổ chức cá nhân;

Theo đó, có sáu lĩnh vực cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế kết cấu công trình; Thiết kế điện - cơ điện công trình; Thiết kế cấp - thoát nước; Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt; Thiết kế an toàn phòng, chống cháy nổ công trình. 

Nghị định 42/2017/NĐ-CP cũng quy định chặt việc cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng. Theo đó, cá nhân được xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch hoặc các chuyên ngành phù hợp yêu cầu của đồ án quy hoạch và đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng I, II và III được quy định rõ trong Nghị định 42/2017/NĐ-CP.

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2017.  

Chi tiết xem tại:

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=189127

Nguồn: Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Thời tiết ngày 23/07/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1280

Đã truy cập : 42946049