Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Phòng Kế hoạch tài chính

21/06/2016 11:25 Số lượt xem: 2299

 

A. Nhiệm vụ:

1. Công tác tài chính

        - Dự thảo văn bản trình Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác tài chính thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

        - Xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước của ngành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; triển khai giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước hàng năm cho Cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.

        - Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách của nhà nước về tài chính, cơ chế tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý của Sở.

        - Thẩm định và thông báo quyết toán tài chính hàng năm đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

        - Thực hiện chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán vốn sự nghiệp giao thông hàng năm thuộc ngân sách tỉnh và ngân sách TW giao hàng năm.

        - Lập báo cáo quyết toán hoạt động thu, chi Cơ quan Văn phòng Sở; tổng hợp báo cáo quyết toán tài chính (Của Cơ quan Văn phòng Sở và của ngành) với cơ quan Tài chính theo quy định.

        - Quản lý quỹ cơ quan, Quản lý nguồn vốn NSNN cấp và nguồn thu phí, lệ phí được để lại sử dụng theo chế độ của Cơ quan Văn phòng Sở.

        - Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan Văn phòng Sở.

        - Thực hiện thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, công chức, viên chức, người hợp đồng làm việc của Cơ quan Văn phòng Sở.

        - Đặt in biên lai ấn chỉ tại Cục thuế, mẫu hồ sơ học lái xe, sổ nhật trình và trực tiếp nhận phôi giấy phép lái xe, phù hiệu tại Tổng Cục đường bộ Việt Nam.

        - Tổng hợp báo cáo quyết toán với cơ quan tài chính theo quy định.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

B. Danh sách nhân sự:

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ EMAIL

1

Nguyễn Hữu Tuấn

Trưởng phòng

0912.905.578

nhtuan.sgtvt@bacninh.gov.vn

2

Dương Thị Thúy

Chuyên viên

0978.198.688

dtthuy.sgtvt@bacninh.gov.vn

Thời tiết ngày 25/09/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7383

Đã truy cập : 43748895