Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

21/06/2016 13:15 Số lượt xem: 2796

TRƯỞNG PHÒNG - NGUYỄN ANH ĐỨC

 

A. Nhiệm vụ:

     1. Dự thảo văn bản trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt: Các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính về quản lý kỹ thuật hạ tầng giao thông, quản lý chất lượng xây dựng công trình giao thông trên địa bàn; các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông theo quy định của pháp luật.

     2. Tổ chức thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC-DT đối với các công trình giao thông  theo quy định của UBND tỉnh hoặc do UBND tỉnh giao; ký thẩm định các công trình, dự án do Sở GTVT phê duyệt. Tham gia thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình, Báo cáo KTKT xây dựng công trình, các dự án xây dựng đô thị và điểm dân cư nông thôn, quy hoạch khu công nghiệp địa phương theo đề nghị của các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thị xã, thành phố; tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và các dự án chuyên ngành khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

     3. Tham gia quản lý kỹ thuật và chất lượng các công trình giao thông theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh từ bước chuẩn bị đầu tư đến nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng; chủ động nghiên cứu, đề xuất và xây dựng bổ sung các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở.

     4. Chủ trì đề xuất ý kiến đối với các dự án xây dựng công trình trên đường thuỷ nội địa và tuyến chuyên dùng nối với tuyến đường thuỷ nội địa thuộc địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

     5. Chủ trì thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật và phân công hoặc uỷ quyền của Bộ GTVT và Uỷ ban nhân dân tỉnh.

     6. Tham gia thẩm định, đánh giá và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, đề án, dự án ứng dụng tiến bộ công nghệ thuộc lĩnh vực xây dựng công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

     7. Chủ trì kiểm tra hồ sơ, hiện trường các công trình giao thông trên toàn tỉnh theo phân cấp trước khi chủ đầu tư nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

     8. Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác đầu tư xây dựng với cơ quan chức năng theo quy định.

     9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

 

B. Danh sách nhân sự:

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ EMAIL

1

Nguyễn Anh Đức

Trưởng phòng

0986.234.866

naduc.sgtvt@bacninh.gov.vn

2

Trần Mạnh Cường

P. Trưởng phòng

0979.705.387

tmcuong.sgtvt@bacninh.gov.vn

3

Kim Trung Kiên

Chuyên viên

0977.213.213

ktkien.sgtvt@bacninh.gov.vn

4

Trần Đức Dũng

Chuyên viên

0982.863.999

tddung.sgtvt@bacninh.gov.vn

Thời tiết ngày 25/09/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7290

Đã truy cập : 43748811