Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

21/06/2016 20:56 Số lượt xem: 3658

TRƯỞNG PHÒNG - NGUYỄN QUỐC ÂN

 

A. Nhiệm vụ:

      1. Công tác kế hoạch

Dự thảo văn bản trình Uỷ ban nhân dân tỉnh: Quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm, chương trình, dự án về giao thông vận tải; các dự án đầu tư về giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm của ngành trên các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, vận tải, đào tạo, sát hạch, đăng kiểm ...

- Xây dựng kế hoạch sửa chữa đường bộ hàng quý, năm.

      2. Công tác quản lý, bảo trì đường bộ; quản lý đường thủy nội địa

- Dự thảo văn bản trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định phân loại, điều chỉnh hệ thống đường tỉnh, các đường khác theo quy định của pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính về lĩnh vực được giao quản lý.

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước về quản lý, bảo trì đường bộ, quản lý đường thủy nội địa: Xây dựng kế hoạch, xác định chủ trương kỹ thuật, biện pháp sửa chữa, thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật có tổng mức đầu tư dưới 3 tỷ đồng, thẩm định dự toán giá sản phẩm dịch vụ công ích quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, trục gác đảm bảo giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ với đường sắt trên địa bàn tỉnh, lựa chọn nhà thầu, quản lý các hợp đồng tư vấn, xây lắp đối với công tác quản lý, bảo trì kết cấu giao thông đường bộ, tổ chức kiểm tra, nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Thay mặt Sở, trực tiếp quản lý dự án, giám sát công tác sửa chữa thường xuyên và các công trình sửa chữa định kỳ theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo, kiểm tra công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông, đấu nối và các công trinh giao thông trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ GTVT và Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành; bố trí lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thuỷ nội địa địa phương trong phạm vi được giao quản lý.

- Giải quyết thủ tục cấp giấy phép lưu hành xe siêu trường, siêu trọng, xe quá khổ, quá tải, xe bánh xích theo quy định. Thỏa thuận thiết kế, cấp giấy phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ, công trình thiết yếu, đấu nối, biển quảng cáo tạm thời trên các tuyến đường Tỉnh quản lý và Trung ương uỷ thác quản lý.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật hạ tầng giao thông đối với cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc phong trào phát triển giao thông nông thôn và miền núi trên địa bàn tỉnh.

      3. Công tác bảo vệ môi trường:

Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực hạ tầng giao thông  đường bộ, đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi quản lý của Sở.

      4. Chủ trì tổng hợp, báo cáo: Định kỳ hoặc đột xuất về quản lý kết cấu hạ tầng giao thông của ngành cho các cơ quan chức năng theo quy định.

      5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

 

B. Danh sách nhân sự:

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ EMAIL

1

Nguyễn Quốc Ân

Trưởng phòng

0916.278.688

nqan.sgtvt@bacninh.gov.vn

2

Lê Ngọc Dũng

P. Trưởng phòng

0962.280.886

lndung.sgtvt@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Đức Thuận

Chuyên viên

0919.120.284

ndthuan.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

 

Thời tiết ngày 25/09/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7229

Đã truy cập : 43748858