Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

21/06/2016 10:46 Số lượt xem: 2230

 

TRƯỞNG PHÒNG – NGÔ ĐỨC THÀNH

 

A. Chức năng

     Thực hiện công tác quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển phương tiện; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở đào tạo, các trung tâm sát về công tác đào tạo cấp giấy phép điều khiển xe mô tô, ô tô, xe máy chuyên dùng; cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa; cấp giấy chứng nhận học tập pháp luật giao thông đường bộ, đường thủy nội địa  theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

B. Nhiệm vụ:

     1. Tham mưu cho lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm về công tác đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và Giấy phép điều khiển phương tiện thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh.

     2. Tham mưu cho Giám đốc Sở Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô trên cơ sở quy hoạch của Bộ Giao thông vận tải.

     3. Tham mưu cho Giám đốc Sở cấp mới, cấp lại giấy phép đào tạo lái xe cho cơ sở đào tạo, gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam bản sao giấy phép đào tạo lái xe đã cấp kèm biên bản kiểm tra cơ sở đào tạo.

     4. Tổ chức kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của các trung tâm sát hạch, tham mưu lãnh đạo Sở cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch loại 3, sân sát hạch đủ điều kiện hoạt động.

     5. Tiếp nhận, quản lý báo cáo số 1(Báo cáo đăng ký danh sách học viên dự học), báo cáo số 2 (Báo cáo đề nghị danh sách học viên dự sát hạch), Báo cáo đăng ký sát hạch lái xe mô tô của các cơ sở đào tạo;

     6. Thẩm định hồ sơ, tham mưu cho lãnh đạo Sở ban hành Quyết định tổ chức kỳ sát hạch, thành lập Hội đồng sát hạch, Tổ sát hạch tại các trung tâm sát hạch trong và ngoài tỉnh.

     7. Tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất công tác đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe lái xe cơ giới đường bộ, đào tạo người điều khiển phương tiện thuỷ nội địa và việc cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận tốt nghiệp của các cơ sở đào tạo; giám sát các kỳ kiểm tra tốt nghiệp cuối khoá học lái xe ô tô tại các cơ sở đào tạo.

     8. Tổ chức công khai lịch, địa điểm tổ chức các kỳ sát hạch lái xe của tháng sau trước ngày 25 của tháng trước trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải.

     9. Thẩm định hồ sơ, tham mưu cho lãnh đạo Sở ban hành Quyết định công nhận trúng tuyển và gửi dữ liệu lên Trung ương (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) để xác thực; cập nhật kết quả xác thực; trình Lãnh đạo Sở ký số phê duyệt in Giấy phép lái xe và bàn giao Giấy phép lái xe cho cơ sở đào tạo.

     10. Tham mưu cho lãnh đạo Sở Trong việc tổ chức thi, cấp Bằng, Chứng chỉ chuyên môn người điều khiển phương tiện thuỷ nội địa (Nếu trên địa bàn tỉnh chưa có cơ sở đào tạo người điều khiển phương tiện thuỷ nội địa).

     11. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ và cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh.

     12. Phân công sát hạch viên và cán bộ thu phí sát hạch, cấp giấy phép lái xe tại các kỳ sát hạch. Tổ chức các kỳ sát hạch lái xe đối với học viên học của các cơ sở đào tạo lái xe do Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh quản lý tại các trung tâm sát hạch trong tỉnh, và ngoài tỉnh.

     13. Thẩm định hồ sơ, tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện cấp mới, cấp đổi GPLX cơ giới đường bộ, bằng, chứng chỉ chuyên môn người điều khiển phương tiện thủy nội địa, giấy phép xe tập lái. Tổ chức thực hiện dịch vụ công về đổi giấy phép lái xe.

     14. Tổ chức quản lý phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy nội địa và xe máy chuyên dùng; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công tác đăng ký phương tiện thủy nội địa, quản lý phương tiện thủy thô sơ theo phân cấp của Bộ Giao thông vận tải.

     15. Thực hiện quản lý nhà nước về công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị vận tải đường bộ, đường thủy nội địa và xe máy chuyên dùng; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị đăng kiểm trong công tác kiểm định chất lượng phương tiện, thiết bị vận tải đường bộ, đường thủy nội địa và xe máy chuyên dùng trên địa bàn tỉnh.

     16. Thực hiện việc đăng ký phương tiện giao thông đường thuỷ nội địa; đăng ký, cấp biển số cho xe máy chuyên dùng của tổ chức và cá nhân ở địa phương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải.

     17. Thẩm định thiết kế cải tạo phương tiện vận tải đường bộ, đường thuỷ nội địa, xe máy chuyên dùng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải.

     18. Đề nghị cơ quan chức năng xác minh Giấy phép lái xe làm cơ sở đổi GPLX và trả lời cơ quan chức năng về quản lý GPLX theo quy định.

     19. Thực hiện cập nhật thường xuyên các vi phạm của người lái xe vào cơ sở dữ liệu quản lý Giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc do cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính cung cấp.

     20. Tổ chức nối mạng thông tin với các trung tâm sát hạch, các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh.

     21. Công tác lưu trữ hồ sơ

          21.1. Thực hiện quản lý, lưu trữ hồ sơ kết quả các kỳ sát hạch; hồ sơ cấp mới, cấp đổi, thu hồi GPLX; bằng, chứng chỉ chuyên môn người điều khiển phương tiện thủy nội địa.

          21.2. Quản lý và lưu trữ hồ sơ cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa, đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng; hồ sơ thẩm định thiết kế cải tạo ô tô, xe máy chuyên dùng…

     22. Công tác báo cáo: Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cho các cơ quan tổ chức theo quy định. Tổng hợp, báo cáo số lượng cấp, đổi đăng ký, thẩm định thiết kế cho cơ quan chức năng theo quy định.

     23. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

C. Danh sách nhân sự:

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ EMAIL

1

Ngô Đức Thành Trưởng phòng 0912.394.918 ndthanh.sgtvt@bacninh.gov.vn
2 Nguyễn Văn Thăng P. Trưởng phòng 0982.827.604

nvthang.sgtvt@bacninh.gov.vn

3 Vương Thị Hồng Thanh P. Trưởng phòng 0949.868.805

vththanh.sgtvt@bacninh.gov.vn

4 Nghiêm Đình Học Chuyên viên 0918.686356

ndhoc.sgtvt@bacninh.gov.vn

5 Nguyễn Quốc Hiệp Nhân viên 0904.148848

nqhiep.sgtvt@bacninh.gov.vn

6 Nguyễn Hữu Vượng Chuyên viên 0941.416.888

nhvuong.sgtvt@bacninh.gov.vn

7 Dương Thị Nhung Nhân viên 0982.331.515

dtnhung.sgtvt@bacninh.gov.vn

8 Lê Văn Trường Chuyên viên 0904.345.989

lvtruong.sgtvt@bacninh.gov.vn

9 Nguyễn Văn Bằng Nhân viên 0915.064.345

nvbang.sgtvt@bacninh.gov.vn

10 Lê Ngọc Đạm Nhân viên 0982.845.786

dntuan.sgtvt@bacninh.gov.vn

11 Nguyễn Hoàng Định Nhân viên 0985.346.463

nhdinh.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

Thời tiết ngày 24/03/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3460

Đã truy cập : 43101906