Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh Giai đoạn 2010 đến 2020, tầm nhìn 2030

04/10/2016 16:17 Số lượt xem: 10371

Quy hoạch Giao thông vận tải 

Giai đoạn 2010 - 2020, tầm nhìn 2030

 

 

- Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2010 đến 2020, tầm nhìn 2030. ( Tải về tại đây )

- Quy hoạch phát triển giao thông vận tải giai đoạn 2010 đến 2020, tầm nhìn 2030 ( Bản tóm tắt ). ( Tải về tại đây )

Thời tiết ngày 06/06/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4480

Đã truy cập : 43676768