Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SỬA CHỮA MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA TRÊN CÁC TUYẾN QUỐC LỘ ĐANG KHAI THÁC

01/06/2017 14:09 Số lượt xem: 600

Ngày 23/5/2017, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 1472/QĐ-BGTVT ban hành hướng dẫn kỹ thuật sửa chữa mặt đường bê tông nhựa trên các tuyến Quốc lộ đang khai thác.

Hướng dẫn kỹ thuật này quy định nội dung công việc, thời điểm thực hiện, giải pháp kỹ thuật và công nghệ sửa chữa các loại hư hỏng có thể xuất hiện trên mặt đường bê tông nhựa nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn và êm thuận trên các tuyến quốc lộ đang khai thác.

Khi sửa chữa mặt đường bê tông nhựa trên đường tỉnh, đường huyện,…có thể tham khảo các giải pháp kỹ thuật và công nghệ sửa chữa các loại hư hỏng tương tự trong hướng dẫn này.

Hướng dẫn kỹ thuật được trình bày theo nhóm các loại hình hư hỏng mặt đường bê tông nhựa và lựa chọn giải pháp sửa chữa tương ứng.

Chi tiết Quyết định kèm theo.

Tải file theo địa chỉ:

http://www.mediafire.com/file/72339pbqxk4yp0l/1472_2017_QD_BGTVT_Huong_dan_sua_chua_mat_BTN.pdf

Nguyễn Đức Thuận
Nguồn: Phòng QLKCHTGT

Thời tiết ngày 20/04/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1454

Đã truy cập : 42924350