Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Quyết định xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi

17/09/2019 08:57 Số lượt xem: 188
Danh sách những thí sinh bị xóa tên khỏi danh sách khóa học, thu hồi hồ sơ; không cho học, sát hạch cấp giấy phép lái xe trong thời hạn 05 năm.

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Số CMTND

Địa chỉ thường trú

Quyết định

1

Vũ Văn Thành

27/4/1984

145147669

X. Phan Đình Phùng, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên

730/QĐ-SGTVT ngày 16/9/2019 (tải về)

2

Bùi Văn Phúc

03/9/1997

113676164

X. Kim Truy, H. Kim Bôi, T. Hòa Bình

14/QĐ-SGTVT ngày 03/01/2020 (tải về)

 

 

 

Nguồn: Quản lý Vận tải, Phương tiện và người lái

Thời tiết ngày 26/05/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5970

Đã truy cập : 43676889