Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Sinh hoạt chuyên đề, một nhiệm vụ quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng

12/05/2017 11:15 Số lượt xem: 1462

Thực hiện Công văn số 12-CV/ĐU ngày 28/3/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giao thông vận tải về việc “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở cơ sở”; Căn cứ chương trình công tác toàn khóa; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của chi bộ. Sáng ngày 8 tháng 5 năm 2017, tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh. Chi bộ Quản lý Vận tải Phương tiện và Người lái tổ chức sinh hoạt Chuyên đề về công tác chuyên môn “Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

Đ/c Tống Ngọc Đông, Bí thư Chi Bộ, Trưởng phòng Quản lý VTPT&NL

      Đồng chí Tống Ngọc Đông, Ủy viên Ban Thường vụ - Bí thư Chi bộ Quản lý Vận tải, Phương tiện và người lái chủ trì hội nghị. Dự sinh hoạt có các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Tiến Thư, Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Ngô Lương Pha, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Giao thông vận tải, Phó Giám đốc Sở cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ.

      Thay mặt Chi bộ, đồng chí Tống Ngọc Đông đã báo cáo trước chi bộ về mục đích, lý do và sự cần thiết phải tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Có thể thấy, công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe trên địa tỉnh Bắc Ninh trong những năm quan đã có những bước phát triển đáng khích lệ. Năm 1997, tỉnh Bắc Ninh được tái lập, tại thời điểm này trên địa bàn tỉnh chỉ có 02 cơ sở đào tạo lái xe công lập là Trường dạy nghề số I-BQP và Trung tâm đào tạo lái xe cơ giới đường bộ Bắc Ninh với lưu lượng của hai cơ sở là 300 học viên. Năm 2009 Trường dạy nghề số I-BQP phải ngừng hoạt động do phải chuyển toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng. Tại thời điểm này, người dân có nhu cầu đi học lái xe phải chờ đợi từ 5 đến 6 tháng mới được xếp lớp, đây là tình trạng xẩy ra trong tỉnh Bắc Ninh nói riêng và trong toàn quốc chung.

      Xuất phát từ tình hình chung nêu trên, Bộ Giao thông vận tải đã có chủ trương xã hội hóa công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay đã có 07 cơ sở đào tạo với lưu lượng 9.943 học viên và có 05 trung tâm sát hạch lái xe (trung tâm loại 1 có 01 trung tâm; trung tâm loại 2 có 03 trung tâm; trung tâm loại 3 có 01 trung tâm) được cấp phép hoạt động.

      Với số lượng cơ sở đào tạo và số lượng trung tâm sát hạch lái xe nêu trên đòi hỏi công tác quản lý nhà nước ngày càng đường củng cố và tăng cường. Do vậy, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao. Chi bộ Quản lý vận tải Phương tiện và Người lái tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ”.

 

      Cũng tại buổi sinh hoạt, các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ đã được đồng chí Bí thư truyền tải cung cấp những thông tin về trên thế giới, khu vực, trong nước, trong tỉnh và của ngành đã diễn ra trong tháng 4 vừa qua đang được dư luận xã hội quan tâm. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư cũng đã đánh giá rất cụ thể tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như đánh giá về kết quả công tác xây dựng Đảng trên các mặt như: Việc chỉ đạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Việc lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Việc lãnh đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác phát triển Đảng; Lãnh đạo công tác Đoàn thể, công tác Đảng vụ … Đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng chí Bí thư cũng chỉ rõ những hạn chế tồn tại cần khắc phục.

      Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và những hạn chế, tồn tại của tháng 4, Chi bộ cũng đã thống nhất xây dựng chương trình công tác tháng 5 với mục đích làm cho chi ủy, chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của chi bộ, ý nghĩa và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao chất lượng công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực chuyên môn thuộc phạm vi, trách nhiệm của chi bộ, góp phần quan trọng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở Giao thông vận tải. Sau khi đồng chí Bí thư Chi bộ thông qua dự thảo Nghị quyết, toàn thể Đảng viên chi bộ đã thảo luận và nhất trí biểu quyết 9/9 đồng chí đồng ý ban hành Nghị quyết Chuyên đề với nội dung: “Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thư - Cán bộ Ban Tổ chức tỉnh ủy phát biểu

      Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Ngô Lương Pha, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Tiến Thư, cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đánh giá cao về kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong thời gian qua, đặc biệt là việc chi bộ đã có sự vận dụng tích cực trong sinh hoạt chi bộ nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”. Nội dung buổi sinh hoạt của Chi bộ đảm bảo chất lượng, trình tự theo quy định. Bên cạnh đó, các đồng chí dự họp cũng nhấn mạnh chi bộ cần duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tính năng động, sáng tạo, tinh thần dân chủ, đoàn kết nội bộ của cán bộ, đảng viên, gắn kết công tác đoàn thể, công tác quần chúng với chi bộ.

      Thay mặt cho chi bộ, đồng chí Tống Ngọc Đông – Bí thư chi bộ xin tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy và đồng chí cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cam kết sẽ cùng tập thể chi bộ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau khắc phụ khó khăn và mong rằng trong thời gian tới chi bộ tiếp tiếp tục được sự quan tâm chỉ đạo của đồng chí Phó bí thư Đảng ủy, đồng chí cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy giúp chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

      Buổi sinh hoạt Chi bộ đã kết thúc vào lúc 10h30 phút và thành công tốt đẹp.

 

 

DTS
Nguồn: Phòng Quản lý Vận tải, PT&NL

Thời tiết ngày 20/04/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1438

Đã truy cập : 42924325