Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Sở giao thông vận tải Bắc Ninh tổ chức buổi báo cáo, lấy ý kiến về thiết kế kiến trúc công trình: Đầu tư xây dựng Cầu Chì (kết nối huyện Quế Võ với huyện Gia Bình) tỉnh Bắc Ninh

14/08/2019 09:40 Số lượt xem: 1809

Thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm B. Đến nay, Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh đã tổ chức đấu thầu rộng rãi lựa chọn được đơn vị tư vấn Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải – CTCP (là đơn vị tư vấn đầu ngành về lĩnh vực khảo sát, thiết kế công trình giao thông vận tải trong nước) thực hiện khảo sát, thiết kế lập dự án.

Nhằm lựa chọn phương án thiết kế tối ưu đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, công năng, hiệu quả kinh tế. Ngày 12/8/2019, Sở GTVT Bắc Ninh, Ban QLDA XDGT Bắc Ninh tổ chức buổi báo cáo, lấy ý kiến về các phương án thiết kế kiến trúc công trình Đầu tư xây dựng Cầu Chì (kết nối huyện Quế Võ với huyện Gia Bình), tỉnh Bắc Ninh. Tham gia hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở GTVT, các đồng chí trưởng, phó phòng và các đơn vị sự nghiệp trong Sở, cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức. 

Đơn vị tư vấn trình bày, báo cáo các phương án, ý tưởng thiết kế kiến trúc công trình Cầu Chì

Tại buổi báo cáo các đơn vị tư vấn tham gia đã trình bày 08 ý tưởng thiết kế kiến trúc công trình tựu chung thành 03 nhóm ý tưởng chính:

1. Ý tưởng từ “Dân ca quan họ Bắc Ninh”:

2. Ý tưởng từ “Xứng danh đất học Kinh Bắc”:

3. Ý tưởng từ “Bắc Ninh mảnh đất địa linh nhân kiệt”:

Sau khi Đơn vị tư vấn trình bày, báo cáo các ý tưởng thiết kế kiến trúc của công trình cầu Chì. Các đại biểu tham dự đã tham gia nhiều ý kiến nhận xét, đánh giá về tính khả thi của các phương án kiến trúc, công nghệ xây dựng, hiệu quả đầu tư và điều kiện thực tế,...

Trên cơ sở các ý kiến tham gia tại hội nghị, Đồng chí Giám đốc Sở GTVT Bắc Ninh đã tổng hợp và giao nhiêm vụ cho Đơn vị tư vấn thiết kế tiếp thu các ý kiến, điều chỉnh, hoàn thiện các phương án thiết kế kiến trúc đã trình bày và nộp về Sở GTVT Bắc Ninh để tổng hợp báo cáo cấp trên xem xét, quyết định./.

Trần Đức Tài
Nguồn: Ban Quản lý dự án XDGT

Thời tiết ngày 18/02/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3518

Đã truy cập : 43584947