Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

12/02/2020 16:56 Số lượt xem: 182

Chiều ngày 07/02/2020, được sự nhất trí của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, Thủ trưởng cơ quan Văn phòng Sở phối hợp với Ban chấp hành công đoàn Văn phòng Sở tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2020 nhằm kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Đ/c Lê Ngọc Tuyển, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Tuyển – TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, các đồng chí trong BCH Đảng bộ, các đồng chí Trưởng phó các phòng chuyên môn thuộc Sở cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức cơ quan Văn phòng Sở, các đoàn viên công đoàn tham gia sinh hoạt tại công đoàn văn phòng.

Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức là hoạt động chính trị dân chủ, rộng rãi của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động, nhằm đánh giá kết quả công tác chính trị, các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn. Đồng thời đây cũng là dịp để mọi công chức người lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và lắng nghe những lời giải đáp chính đáng về quyền lợi và nghĩa vụ liên quan của mình trong công việc, chế độ chính sách.

Đ/c Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Sở thông qua dự thảo báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiệp – Phó Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Văn phòng Sở đã thông qua Dự thảo báo cáo tóm tắt tổng kết hoạt động của cơ quan Văn phòng Sở năm 2019, chương trình công tác năm 2020. Bản báo cáo đã nêu bật những kết quả đã đạt được, những mặt còn hạn chế và tồn tại của năm 2019 trên các lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng và an ninh. Cụ thể được thể hiện qua việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ của ngành; Lãnh đạo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh giữ vững chính trị, trật tự an toàn xã hội; Việc xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, bản báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại đó làm cơ sở để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của năm 2020 với phương hướng chung là “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, có trí tuệ, có ý thức trách nhiệm và có đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước; động viên cán bộ, đảng viên đoàn kết, khắc phục khó khăn, xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng các đoàn thể vững mạnh toàn diện, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành”.

Đ/c Tống Ngọc Đông, Chủ tịch CĐ Văn phòng thông qua dự thảo báo cáo tại hội nghị

Tiếp đó, hội nghị đã nghe Dự thảo báo cáo tóm tắt Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019, chương trình công tác năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Sở năm 2019 do đồng chí Tống Ngọc Đông, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Sở trình bày; Dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019, chương trình công tác năm 2020 do đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Thanh tra nhân dân trình bày.

Sau khi nghe các dự thảo báo cáo, các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến để xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho năm 2020. Trong đó, tập trung thảo luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; công tác tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế; công tác cải cách hành chính trong nội bộ; công tác kế hoạch – tài chính…  nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chung của ngành; xây dựng đời sống của công chức, viên chức và người lao động ngày càng một nâng lên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để toàn thể công chức, viên chức và người lao động yên tâm công tác và làm việc.

Đ/c Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Thanh tra nhân dân thông qua dự thảo báo cáo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Tuyển – TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã ghi nhận các ý kiến đóng góp với tinh thần xây dựng của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động. Đồng thời, đồng chí cũng đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Sở; sự phối hợp chặt chẽ giữa Thủ trưởng cơ quan Văn phòng Sở với BCH Công đoàn Văn phòng Sở đã cùng nhau nỗ lực trong công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành trong năm qua góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung của ngành. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí cũng yêu cầu tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức cơ quan phải thực hiện tốt một số nội dung sau:

          1. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị; Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xủ của cán bộ, công chức, viên chức. Coi đây là một tiêu chí để đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với mỗi cá nhân và tập thể các phòng, ban, đơn vị.

          2. Chú trọng nâng cao về nhận thức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của toàn ngành.

          3. Lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tích cực, sôi nổi hơn nữa trong các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Bởi đây là một sân chơi, giải trí lành mạnh, rèn luyện thể lực, tạo mối quan hệ mật thiết, đoàn kết trong toàn cơ quan, giúp cán bộ, công nhân viên chức tái tạo sức lao động để góp phần nâng cao sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, nâng cao năng suất lao động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt đoàn chủ tọa Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiệp – Thủ trưởng cơ quan văn phòng Sở đã tiếp thu, giải đáp các ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự Hội nghị, đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Ngọc Tuyển - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, đồng thời cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với công đoàn Văn phòng Sở thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp như đã đề ra.

Giao ước thi đua năm 2020

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiệp – Thủ trưởng cơ quan văn phòng Sở và đồng chí Tống Ngọc Đông thay mặt cho BCH Công đoàn Văn phòng Sở ký giao ước thi đua năm 2020. Bản giao ước thi đua đã được thông qua toàn thể cán bộ công chức, viên chức tham dự Hội nghị làm cơ sở để phát động thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ giải pháp năm 2020, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của ngành GTVT Bắc Ninh năm 2020 và những năm tiếp theo./.

DTS
Nguồn: Văn phòng Sở

Thời tiết ngày 13/07/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3688

Đã truy cập : 43712408