Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh tổ chức triển khai kế hoạch công tác năm 2021

14/01/2021 08:48 Số lượt xem: 417

Chiều 12/01/2020, Sở GTVT Bắc Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch công tác năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Thân Văn Vọng, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh.

Đ/c Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2020 là năm đặc biệt khó khăn với các ngành kinh tế. Đối với ngành Giao thông vận tải còn đặc biệt hơn vì đại dịch Covid 19 tác động trực tiếp đến lĩnh vực này. Chỉ tính riêng các đợt giãn cách xã hội đã làm ngừng các hoạt động (vận tải, XDCB…) của ngành Giao thông vận tải, điều này ảnh hưởng nặng nề không chỉ đối với các nhà quản lý mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, ngành Giao thông vận tải luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành luôn giữ vững và phát huy tốt truyền thống đoàn kết khắc phục khó khăn đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

Đ/c Lê Ngọc Tuyển, Giám đốc Sở phát biểu kết luận Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Sở, đồng chí Ngô Lương Pha, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đã thông qua Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo đã nêu cụ thể và chi tết về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 trên tất cả các lĩnh vực công tác đảng, công tác chính quyền và công tác đoàn thể; tiếp đó là phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Bên cạnh những khó khăn chung, ngành giao thông vận tải đã quyết tâm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đề ra và đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ.

Đ/c Ngô Lương Pha, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở thông qua Dự thảo báo cáo

Đối với công tác quản lý và thực hiện dự án đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn chấp hành tốt các quy định của Nhà nước trong xây dựng cơ bản, đảm bảo việc đấu thầu và tổ chức đấu thầu công khai, minh bạch, rộng rãi đối với tất cả các dự án. Trên tất cả các khâu đều được giám sát thực hiện hết sức nghiêm túc, chặt chẽ từ khâu khảo sát lập dự án đến thực tế thi công tại hiện trường, quá trình này đều có cán bộ tư vấn kiểm tra và nghiệm thu trực tiếp, do vậy không có hiện tượng vi phạm chất lượng thi công. Việc thẩm định và phê duyệt dự toán, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công các công trình xây dựng giao thông cũng luôn đảm bảo đúng các quy định hiện hành. Trong năm 2020 nhiều công trình trọng điểm đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, giá trị giải ngân được 561,361/630,2 tỷ đồng, đạt 89,3% kế hoạch ghi vốn năm 2020. Dự kiến đến 31/01/2021 giá trị giải ngân sẽ đạt 100% kế hoạch ghi vốn năm 2020.

Đối với lĩnh vực quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đã thực hiện quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh và đường trục chính đô thị: 320 Km, giá trị thực hiện đạt 8 tỷ đồng. Quản lý, vận hành và bảo dưỡng thường xuyên 107 cụm đèn tín hiệu, đèn cảnh báo giao thông, giá trị thực hiện đạt 600 triệu đồng. Công tác bảo trì định kỳ đường bộ: 34 công trình, giá trị thực hiện 78,531 tỷ đồng. Sửa chữa đột xuất đảm bảo ATGT đối với 24 công trình, giá trị đạt 16,291 tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh tỉnh đã có 97/97 xã đạt tiêu chí số 2 - tiêu chí về giao thông, đạt 100% kế hoạch của năm.

Công tác quản lý phương tiện và người lái đã chỉ các cơ sở đào tạo, các trung tâm sát hạch lái xe chấp hành nghiêm các quy định của Chính phủ và Bộ GTVT. Tổ chức quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đảm bảo đúng quy trình quy định. Năm 2020 đã cấp đổi 14196 GPLX các loại tăng 21,8%; Cấp mới 96291 GPLX các loại tăng 132,6% so với cùng kỳ 2019. Thẩm định thiết kế phương tiện cơ giới cải tạo 60 chiếc bằng cùng kỳ; Đăng ký xe máy chuyên dùng 141 phương tiện, tăng 11,2%; Đăng ký phương tiện thủy nội địa 110 chiếc, giảm 1,8% so với năm 2019.

Công tác quản lý vận tải ngày càng được chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ giao thông vận tải, mở thêm các tuyến xe, tăng số lượng xe nội tỉnh và liên tỉnh giúp cho Bắc Ninh tạo ra các lợi thế cạnh tranh về hạ tầng cơ sở trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp. Tham mưu UBND tỉnh cho phép mở mới tuyến xe buýt nội tỉnh có trợ giá: Kênh Vàng – Xuân Lâm. Quyết toán công tác trợ giá xe buýt hết Quý 3/2020 là 23,123 tỷ đồng (Số tiền trợ giá là 19,73 tỷ đồng, số tiền hỗ trợ lãi vay là 3,393 tỷ đồng). Xử lý thu hồi phù hiệu 01 tháng đối với 2.152 phương tiện, không thời hạn đối với 85 phù hiệu và 03 giấy phép kinh doanh vận tải do đơn vị xin giải thể và vi phạm trong kê khai hồ sơ cấp phép thông qua dữ liệu GSHT. Cấp đổi phù hiệu, biển hiệu phương tiện vận tải: 5.070 chiếc; Cấp Giấy phép KDVT: 300 giấy phép..

Công tác đăng kiểm phương tiện GTVT đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện kiểm định phương tiện đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn theo quy định của Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm Việt Nam, duy trì hoạt động của các cơ sở kiểm định theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, tổ chức thu và nộp phí đường bộ theo quy định, thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện luân chuyển giữa các vị trí tác nghiệp của đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ, tích cực đổi mới phương pháp quản lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác kiểm định. Năm 2020 công tác đăng kiểm đã thu nộp ngân sách nhà nước đạt 5,6 tỷ đồng đạt 102,36% kế hoạch năm, tăng 3,88% so với cùng kỳ.

Trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông luôn được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, đã xây dựng nhiều giải pháp nhằm kiểm soát, kiềm chế tai nạn giao thông, do đó tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh năm 2020 giảm so với năm 2019 ở cả ba tiêu chí: số vụ giảm 5,5,%; số người chết giảm 10%; số người bị thương giảm 8,1%. Đây là một phần kết quả quan trọng của ngành, đóng góp không nhỏ vào kết quả chung của toàn tỉnh về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông được thực hiện đồng bộ.

Không chỉ dừng ở đó, năm 2020, trong công tác cải cách hành chính, Sở GTVT đã thực hiện có hiệu quả việc rà soát các thủ tục hành chính, việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế theo quy định. Công tác cải cách hành chính đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt, chuyển đổi và áp dụng thành công Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001-2015, rà soát trình UBND tỉnh ra Quyết định công bố danh mục các TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Kết quả năm 2020 công tác cải cách hành chính được Tỉnh đánh giá xếp loại và vẫn đứng thứ nhất toàn tỉnh.

Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền và các Đoàn thể cũng luôn được ngành giao thông vận tải Bắc Ninh quan tâm chú trọng, đặc biệt là quán triệt tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt Chi thị 05-CT/TW và đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng tâm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động trong toàn ngành, công tác theo dõi, giám sát cũng được ngành Giao thông vận tải thực hiện nghiêm túc từ cấp ủy đến các chi bộ, từ Đảng viên tới quần chúng.

Đ/c Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của tỉnh

và danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

Với những kết quả đã đạt được đó, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Tỉnh ủy Bắc Ninh với thành tích đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng trao cờ thi đua  của UBND tỉnh và danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 01 tập thể và 01 cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Tân Phượng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành giao thông vận tải đã đạt được trong năm qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ rõ những nguyên nhân hạn chế, cần khắc phục. Đồng chí nhấn mạnh: Tỉnh Bắc Ninh đang trong tiến trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của ngành GTVT còn rất nặng nề, đòi hỏi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Vì vậy, ngành GTVT cần tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Bắc Ninh tầm nhìn đến năm 2030. Tận dụng tối đa năng lực, cơ sở hạ tầng giao thông hiện có để phát triển mạng lưới GTVT đồng bộ, đảm bảo sự liên hoàn, thông thông suốt trên phạm vi toàn tỉnh và kết nối khu vực; Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản nói chung, đặc biệt là công trình Cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành….Làm tốt công tác phối hợp với các sở ngành, chính quyền địa phương về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Đẩy mạnh kiểm tra xử lý vi phạm, nhất là kiểm tra xử lý xe quá tải, xe khách, các hành vi lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang giao thông đường bộ, đường sắt; Thực hiện tốt công tác đăng kiểm phương tiện, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; Giải quyết hiệu quả các thủ tục hành chính cấp độ 3, 4 cho người dân và doanh nghiệp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia; Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu triển khai xây dựng hợp phần Trung tâm Điều hành quản lý giao thông thông minh theo hướng quản lý giao thông tích hợp xây dựng ngành GTVT vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Lê Ngọc Tuyển, Giám đốc Sở đã thay mặt Lãnh đạo Sở cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các ý kiến tham luận tại Hội nghị. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà ngành giao thông vận tải cần phải nỗ lực, tập trung hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 theo kế hoạch đã đề ra. Thứ nhất, cần tập trung đẩy mạnh thi công xây dựng cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành, đây là công trình trọng điểm của tỉnh và  cũng là mục tiêu trọng yếu và là nhiệm vụ quan trọng của ngành phải hoàn thành trong năm 2021. Thứ hai, trong công tác cải cách hành chính, đồng chí cũng yêu cầu toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong toàn ngành cần tiếp tục phấn đấu và phát huy tốt hơn nữa việc giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân được nhanh nhất. Thứ ba, liên quan đến lĩnh vực quản lý vận tải và đào tạo sát hạch lái xe. Trong năm 2021, với nhiều thay đổi về mặt cơ chế chính sách, với những quy định mới trong công tác quản lý, đồng chí Giám đốc Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn cần tích cực tổ chức tuyên truyền và phổ biến rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp. Đảm bảo công tác quản lý vận tải, đào tạo và sát hạch lái xe ngày càng nâng cao về mặt chất lượng, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Thứ 4, trong công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, đồng chí yêu cầu các phòng ban chuyên môn cần phối hợp tốt hơn nữa với các cơ quan, chính quyền địa phương, giải quyết triệt để những phản ánh, kiến nghị người của dân, đặt biệt là các điểm đen tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông./.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

 

ĐTS
Nguồn: Văn phòng Sở

Thời tiết ngày 28/02/2021

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7236

Đã truy cập : 45200030